Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

NUORTEN IDEAALIT

Complex collage

Tällä viikolla Tutkitusti tarkentaa katseensa nuorten ideaaleihin. Millaisia ihanteita aikamme nuoret arvostavat? Nuorissa piilee voima muutokseen. Nuorten ideaalit ovat tulevaisuuden rakennuspalikoita. #nuoret #ideaalit #ideaalimuutos


Politiikasta

Myytti nuorten poliittisesta passiivisuudesta


”Nuorista ja politiikasta on ainakin kahdenkymmenen vuoden ajan puhuttu suuresti huolestuneina. Nuorison poliittista passivoitumista on alettu pitää jopa demokratiaa uhkaavana kehityskulkuna. Ajatus passiivisesta nuorisosta on perustunut alhaiseen äänestysaktiivisuuteen ja siihen, että nuoria ei politiikka kiinnosta.”


Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat jopa aikuisia tiiviimmin kiinnittyneet demokratiaan ja osallistuvat politiikkaan aktiivisesti. Markku Harrinvirta purkaa myyttiä nuorten poliittisesta passiivisuudesta.


Markku Harrinvirta 26.6.2019


Ilmiö – sosiologinen media kaikille

Lasten globaalitietoisuus: miltä maailma näyttää lasten omasta tietokulttuurista katsottuna?

”Älypuhelimen kautta alakouluikäiset lapset päätyvät helposti globaalin maailman tapahtumien äärelle. Anna Lundénin pro gradu -työhönsä haastattelemat kuudesluokkalaiset halusivat pysyä perillä maailman menosta, mutta he pitivät lähipiirinsä aikuisten roolia tiedon jakajina passiivisina. Sen sijaan ikätovereilla ja medialla oli iso merkitys lasten globaalitietoisuuden muovaajina.”


Älypuhelin tuo käsittämättömän tietomäärän suomalaisten lasten ulottuville heti lukemaan oppimisen myötä. Medialla on suuri merkitys lasten globaalitietoisuuden tuottajana, mutta millaisena maailma näyttäytyy nykyajan lasten silmin?

Anna Lundén 7.4.2020


Versuslehti

Nuorten vaihtoehtoliikunnan hiljaisen vastarinnan tilat


”Skeittausta, parkouria ja muita vaihtoehtolajeja harrastavat nuoret ottavat liikunnallisesti haltuunsa muihin käyttötarkoituksiin suunniteltua julkista tilaa. Tilan luova käyttö on yksi vaihtoehtolajien lähtökohta, sillä uusien liikunnan tilojen keksiminen ja luominen johtavat uusien liikuntalajien ja -kulttuurien syntyyn. Siksi monen vaihtoehtolajin keskeiset periaatteet liittyvät tavalla tai toisella julkiseen tilaan, siellä olemiseen ja toimimiseen. Vaihtoehtolajien oppiminen tapahtuu pääosin ilman opettajia, ohjaajia ja valmentajia, sillä muut harrastajat toimivat malleina ja esikuvina. Vaihtoehtolajeissa ei myöskään ole olemassa selviä ja pysyviä määritelmiä siitä, mikä on oikea tapa, tyyli tai paikka, kuinka ja missä lajia tulisi harrastaa.”

Vaihtoehtolajien ihanteisiin kuuluvat vapaus ja luovuus niin tekemisen tavan, tilan kuin ajankin suhteen, ja vakavan suorittamisen sijaan niissä painottuvat hauskuus ja ilo. Epätyypillinen liike epätyypillisessä paikassa aiheuttaa kuitenkin muissa tilan käyttäjissä kummastusta.


Anni Rannikko 21.5.2018

Tutkitusti -verkosto koostuu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen populaareista tiedejulkaisuista. Tutkitusti -viikkopaketit käsittelevät loppuvuoden ALH -projektin Arvot, ideaalit ja muutos -teemoja. Viikkopaketit löytyvät Tutkitusti-blogista: https://www.tutkitusti.fi/arvot-ideaalit-ja-muutos/