Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Mistä arvomme tänä päivänä löytyvät?

Complex collage

Tämän syksyn Tutkitusti -teema on Arvot, Ideaalit & Muutos. Viikon aiheena näistä kolmesta toimii arvot. Mistä arvomme tänä päivänä löytyvät? Onko mikään enää pyhää? Mikä meitä tänä päivänä yhdistää? Tutkittuja näkökulmia keskusteluun suomalaisten arvoista.


Areiopagi.fi

Voiko arvo olla jotain pyhää? ”Pyhän kokeminen on rajanteko – jonkin erottaminen muusta. Mihin suomalaiset tänä päivänä tuon rajan piirtävät? Tuore tutkimus osoittaa, että heillä on erinomaisen paljon sanottavaa.”
Anne Birgitta Pessi 21.4.2020 


AntroBlogi

Löytyvätkö suomalaisten arvot jääkaappien ovista? #jääkaapinovi-kuvahaaste loi vuoden alussa tuoreen näkökulman somekansan koteihin. ”Yksityinen vai julkinen jääkaapin ovi? Jääkaappi löytyy joka kodista. Se, ei ole pelkkä kodinkone, vaan kertoo paljon käyttäjästään. Millaisia asioita jääkaapin ovi ja siihen ripustetut esineet edustavat?” Jääkaapinoven sosiokulttuurisesta tehtävästä:
Suvi Jaakkola 1.9.2020 


Ilmiö – sosiologinen media kaikille

Moninaisten arvojen lisäksi suomalaisia yli sukupolvien yhdistävät ensirakkauden kokemukset. ”Pöhköjä ihastumisia, leikkiseurustelua ja naurettavan suuria unelmia ensisuudelman jälkeen. Intiimiä yhteyden kokemista ja jätetyksi tulemisen surua. Muistatko vielä miltä tuntui ihastua, rakastua ja erota ensimmäistä kertaa?” Ilmiö-Median Ilona Hoikkala tutki pro gradu -tutkielmassaan suomalaisten nuoruuden rakastumiskokemuksia, sekä niiden myöhempiä käsitteellistämisiä.
Ilona Hoikkala 9.6.2020


Tutkitusti viikkopaketit tulevat käsittelemään loppuvuoden 2020 Allegra Lab Helsinki -projektin Arvot, ideaalit ja muutos -teemoja. Tämän puitteissa pohditaan mm. minkälaista arvojen vallankumousta yhteiskunnallinen muutos vaatii. Projektia rahoittaa @sitrafund.