Kehittäjäopettaja

Opettaja, palaako pedagogin sydämesi
tutkitulle tiedolle?

Abstract collage kids studying

Kehittäjäopettaja-pilotti

Tältä sivulta löydät

Mistä on kyse?

Olemme valinneet pilottiin mukaan kehittäjäopettajia, jotka haluavat edistää tutkitun tiedon läsnäoloa opetuksessa perus- ja lukiokoulutuksen eri tasoilla. Tutkitusti-materiaalit soveltuvat erityisesti uskonnon, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, psykologian, historian ja filosofian opetukseen. Tärkeintä on kuitenkin halu tutustua Tutkitusti-hakukoneeseen ja mahdollisuuksiin ottaa tutkittua tietoa osaksi opetusta. 

Syksyllä 2022 järjestettävään pilottiin sisältyy aloitus- ja lopetusseminaari, joiden välissä kehittäjäopettajat toteuttavat itsenäisesti projektiluontoista työskentelyä luokkansa tai ryhmänsä kanssa. Yhteisessä seminaarissa opettajat kertovat, kuinka Tutkitusti-verkoston tuottamaa tutkittua tietoa on käytetty osana opetusta ja kuinka tämän tiedon käytettävyyttä voisi parantaa koulujen näkökulmasta.

Kehittäjäopettaja-pilotti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä vaikuttamaan kehittäjäopettaja-toiminnan muotoutumiseen sekä verkostoitumaan muiden opettajien ja Tutkitusti-verkoston eri toimijoiden kanssa. Lisäksi pilottiin valituille opettajille maksetaan 250 euron palkkio. Pilotille on tarkoitus hakea rahoitusta syksyllä 2022 ja siten luoda pohjaa pidempiaikaiselle yhteistoiminnalle koulujen kanssa.

Tutkitusti on uudenlainen yleistajuisen tiedeviestinnän kehityshanke, jota tuottaa Allegra Lab Helsinki ry ja rahoittaa Koneen säätiö vuosina 2021–2024. Hanke tuo yhteen lähes 20 yleistajuista tiedejulkaisua, joihin voit tutustua kumppanit-sivulla.

Aikataulu

2022 järjestettävän pilotin aikataulu: 

  • Hakuaika 1.4.–30.4.2022 (sulkeutunut)
  • Valinnoista ilmoittaminen 15.5.2022 mennessä 
  • Aloitusseminaari 5.9.2022 klo 16–18 
  • Projektityöskentely luokan kanssa
  • Päätösseminaari 3.10.2022 klo 16–18
  • Tuloksista tiedottaminen osallistujille

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Tutkitusti?

Tutkitusti on uudenlainen yleistajuisen tiedeviestinnän kehityshanke, jota tuottaa Allegra Lab Helsinki ry ja rahoittaa Koneen säätiö vuosina 2021–2024. Hanke tuo yhteen lähes 20 yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen yleistajuista tiedejulkaisua, joihin voit tutustua kumppanit-sivulla. Hanke on olemassaolonsa aikana tuottanut mm. useita Tieteiden yön tapahtumia, joissa taide ja tiede yhdistyvät helposti lähestyttäviksi kokonaisuuksiksi. Hanke etsii aina uusia tapoja ja väyliä parantaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. 

Mikä on Tutkitusti-hakukone?

Tutkitusti-hakukone toimii tunnettujen hakukoneiden tavoin. Erona on se, että Tutkitusti-hakujen tulokset ovat hankkeen yhteistyökumppanien tuottamaa aineistoa, joten hakukone tuottaa ainoastaan tutkittua ja varmennettua tietoa. Tieto on yleistajuisten tiedeartikkeleiden muodossa, joiden keskimääräinen lukuaika on noin 2–10 minuuttia.

Miksi kouluyhteistyö on tärkeää? 

Kouluyhteistyö on ollut jo pitkään hankkeen agendalla. Tutkitusti-hankkeen oli määrä olla mukana Educa-messuilla tammikuussa 2022 esittelemässä hanketta. Lisäksi osa hankkeen julkaisuista on jo ottanut tavaksi tehdä kouluvierailuja. Tutkitusti-verkosto kokee, että yleistajuinen tutkittu tieto on tärkeää myös koululaisille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Tutkitusti-hanke tarvitsee myös tukea koulujen puolelta, jotta esimerkiksi opettajien tarpeisiin tutkitun tiedon käyttämisestä kouluissa voidaan vastata.

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä hankkeen koordinaattorilta: info@allegralabhki.fi