Kehittäjäopettaja

Opettaja, palaako pedagogin sydämesi
tutkitulle tiedolle?

Abstract collage kids learning

Hae mukaan kehittäjäopettaja-pilottiin!

Tältä sivulta löydät

Mistä on kyse?

Etsimme kehittäjäopettajia, jotka haluavat edistää tutkitun tiedon läsnäoloa opetuksessa perus- ja lukiokoulutuksen eri tasoilla. Tutkitusti materiaalit soveltuvat erityisesti uskonnon, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, psykologian, historian tai filosofian opetukseen. Tärkeintä on kuitenkin halu tutustua Tutkitusti-hakukoneeseen ja mahdollisuuksiin ottaa tutkittua tietoa osaksi opetusta. 

Syksyllä 2022 järjestettävään pilottiin sisältyy aloitus- ja lopetusseminaari, joiden välissä kehittäjäopettajat toteuttavat itsenäisesti projektiluontoista työskentelyä luokkansa tai ryhmänsä kanssa. Yhteisessä seminaarissa opettajat kertovat kuinka Tutkitusti-verkoston tuottamaa tutkittua tietoa on käytetty osana opetusta ja kuinka tämän tiedon käytettävyyttä voisi parantaa koulujen näkökulmasta.

Kehittäjäopettaja-pilotti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä vaikuttamaan kehittäjäopettaja-toiminnan muotoutumiseen, sekä verkostoitumaan muiden opettajien ja Tutkitusti-verkoston eri toimijoiden kanssa. Lisäksi pilottiin valituille opettajille maksetaan 250 euron palkkio. Pilotille on tarkoitus hakea syksyllä 2022 rahoitusta ja siten luoda pohjaa pidempiaikaiselle yhteistyötoiminnalle koulujen kanssa.

Tutkitusti on uudenlainen yleistajuisen tiedeviestinnän kehityshanke, jota tuottaa Allegra Lab Helsinki ry ja rahoittaa Koneen säätiö vuosina 2021-2024. Hanke tuo yhteen lähes 20 yleistajuista tiedejulkaisua, joihin voit tutustua kumppanit-sivulla.

Aikataulu

2022 järjestettävän pilotin aikataulu: 

  • Hakuaika 1.4.-30.4.2022 
  • Valinnoista ilmoittaminen 15.5. 2022 mennessä 
  • Aloitusseminaari 5.9.2022 klo 16-18 
  • Projektityöskentely luokan kanssa
  • Päätösseminaari 3.10.2022 klo 16-18
  • Tuloksista tiedottaminen  osallistujille

Tapaamisten formaatti päätetään sen mukaan pääsevätkö osallistujat paikalle vai haluavatko he osallistua etänä.

Hakuohjeet

Hakuaika on käynnissä 30.4.2022 asti ja hakeminen tapahtuu Google Forms-lomakkeella, joka on upotettu tämän tekstin alapuolelle. Jos lomakkeen käytössä ilmenee ongelmia tai muusta syystä haluat avata sen omalle välilehdelle, klikkaa tätä linkkiä

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Tutkitusti?

Tutkitusti on uudenlainen yleistajuisen tiedeviestinnän kehityshanke, jota tuottaa Allegra Lab Helsinki ry ja rahoittaa Koneen säätiö vuosina 2021-2024. Hanke tuo yhteen lähes 20 yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen yleistajuista tiedejulkaisua, joihin voit tutustua kumppanit-sivulla. Hanke on olemassaolonsa aikana tuottanut mm. monta Tieteiden yön tapahtumaa, joissa taide ja tiede yhdistyvät helposti lähestyttäviksi kokonaisuuksiksi. Hanke etsii aina uusia tapoja ja väyliä parantaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen saavutettavuutta. 

Mikä on Tutkitusti-hakukone?

Tutkitusti-hakukone toimii tunnettujen hakukoneiden tavoin. Erona on se, että Tutkitusti-hakujen tulokset ovat hankkeet yhteiskumppanien tuottamaa aineistoa joten hakutulos tuottaa ainoastaan tutkittua ja varmennettua tietoa. Tieto on yleistajuisten tiedeartikkeleiden muodossa, joiden pituus vaihtelee n. 2-10 minuutin lukuajan välillä.

Miksi kouluyhteistyö on tärkeää? 

Kouluyhteistyö on ollut jo pitkään hankkeen agendalla. Tutkitusti hankkeen oli määrä olla mukana Educa-messuilla tammikuussa 2022 esittelemässä hanketta. Lisäksi osa hankkeen julkaisuista on jo ottanut tavaksi tehdä kouluvierailuja. Tutkitusti-verkosto kokee, että yleistajuinen tutkittu tieto on tärkeää myös koululaisille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Tutkitusti hanke tarvitsee myös tukea koulujen puolelta, jotta esimerkiksi opettajien tarpeisiin tutkitun tiedon käyttämisestä kouluissa voidaan vastata.

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä hankkeen koordinaattorilta. Yhteystiedot Alina Rapin: alina.rapin@allegralabhki.fi