Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Opettaja, palaako pedagogin sydämesi tutkitulle tiedolle? 

Tältä sivulta löydät

Kehittäjäopettaja-hanke

Mistä on kyse?

Kehittäjäopettaja (KOPE) -hankkeen tavoitteena on edistää tutkitun tiedon käyttöä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetuksessa ja säästää opettajien aikaa tarjoamalla heille helppoja keinoja tutkitun tiedon ottamiseksi osaksi opetusta.

KOPE käynnistyi vuonna 2022 pilotilla, jossa kartoitettiin noin kymmenen kehittäjäopettajan joukolla opettajien tarpeita ja toiveita opetusmateriaalien suhteen, jotka pohjaavat yleistajuisiin tiedeartikkeleihin.  

Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Luotettavien lähteiden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu epävarmemmaksi ja tietoa käytetään yhä useammin harhaanjohtamisen tarkoituksessa.

Erityisesti lukion opetussuunnitelmassa painotetaan eri tieteenalojen tutkimusperusteisuuteen ja ajankohtaiseen tutkimukseen perehtymistä. Varsinaiset tieteelliset artikkelit voivat kuitenkin olla kieleltään vaikeaselkoisia, eikä tutkimuksen kieli avaudu ihmisille, jotka eivät ole sitä tottuneet lukemaan.

Wihurin rahasto myönsi KOPE -hankkeen toiselle osuudelle 44 000 €:n suuruisen apurahan käytettäväksi vuonna 2024. Hankkeen johtajana toimii Raili Keränen-Pantsu, hankkeen koordinaattorina Allegran toiminnanjohtaja Alina Rapin ja harjoittelijana Linnea Vuori.

Vuonna 2024 käynnistyvissä KOPE -hankkeen toisessa vaiheessa tuotetaan opetusta varten aineistoja, jotka perustuvat yleistajuisissa suomenkielisissä tiedemedioissa julkaistuihin artikkeleihin, jotka eivät edellytä lukijalta aiempaa tietämystä tutkimuksen aiheesta.

Nyt etsimme kehittäjäopettajia testaamaan uusia oppimateriaaleja. Osallistumisesta maksetaan palkkio.

Aikataulu

2024 järjestettävän hankkeen aikataulu (tarkentuu hankkeen edetessä): 

  • Haut kehittäjäopettajaksi helmikuun loppuun saakka
  • Oppimateriaalien tuotanto helmi-maaliskuussa
  • Oppimateriaalinen ensimmäinen testauskierros huhti-toukokuussa
    • Opettajien projektityöskentely luokan kanssa
  • Palauteseminaari opettajien kanssa

KESÄTAUKO

  • Syksy 2024 oppimateriaalien jatkokehittäminen ja lisätuotanto
    • 1-2 palautekeskustelua opettajien kanssa

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Tutkitusti?

Tutkitusti on uudenlainen yleistajuisen tiedeviestinnän kehityshanke, jota tuottaa Allegra Lab Helsinki ry ja rahoittaa Koneen säätiö vuosina 2021–2024. Hanke tuo yhteen lähes 20 yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen yleistajuista tiedejulkaisua, joihin voit tutustua kumppanit-sivulla. Hanke on olemassaolonsa aikana tuottanut mm. useita Tieteiden yön tapahtumia, joissa taide ja tiede yhdistyvät helposti lähestyttäviksi kokonaisuuksiksi. Hanke etsii aina uusia tapoja ja väyliä parantaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. 

Mikä on Tutkitusti-hakukone?

Tutkitusti-hakukone toimii tunnettujen hakukoneiden tavoin. Erona on se, että Tutkitusti-hakujen tulokset ovat hankkeen yhteistyökumppanien tuottamaa aineistoa, joten hakukone tuottaa ainoastaan tutkittua ja varmennettua tietoa. Tieto on yleistajuisten tiedeartikkeleiden muodossa, joiden keskimääräinen lukuaika on noin 2–10 minuuttia.

Miksi kouluyhteistyö on tärkeää? 

Kouluyhteistyö on ollut jo pitkään hankkeen agendalla. Tutkitusti-hankkeen oli määrä olla mukana Educa-messuilla tammikuussa 2022 esittelemässä hanketta. Lisäksi osa hankkeen julkaisuista on jo ottanut tavaksi tehdä kouluvierailuja. Tutkitusti-verkosto kokee, että yleistajuinen tutkittu tieto on tärkeää myös koululaisille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Tutkitusti-hanke tarvitsee myös tukea koulujen puolelta, jotta esimerkiksi opettajien tarpeisiin tutkitun tiedon käyttämisestä kouluissa voidaan vastata.

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä hankkeen koordinaattorilta: alina.rapin@allegralabhki.fi

Ilmoittautuminen kehittäjäopettajaksi tapahtuu oheisen linkitetyn lomakkeen kautta: lomakkeelle