Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Muutosviikot osa 1

Complex collage

Terve muutos! Arvojen ja ideaalien jälkeen Tutkitusti toivottaa muutoksen tervetulleeksi kokoamalla perjantain Tutkitusti-paketin tällä viikolla Twitteriin nostetuista Muutos-työpajan artikkeleista. Yleistajuisen tiedekirjoittamisen kevätkoulu teemalla Muutos järjestettiin Tutkitusti -verkoston toimesta keväällä 2020. Työpaja järjestettiin Suomen tiedekustantajien liiton tuella.

Politiikasta.fi

Kriisit muuttavat poliittista ajatteluamme

”Koronaviruspandemian aikana on puhuttu siitä, mitä konkreettisia poliittisia toimia tulisi tehdä. Yleisemmin kriisien poliittinen ulottuvuus liittyy kuitenkin myös siihen, miten ne velvoittavat muuttamaan tapaamme ajatella poliittisesti, eli kykyymme hahmottaa, mikä on politiikassa mahdollista.”

Tuukka Brunila pohtii kriisien vaikutusta poliittiseen ajatteluun ajankohtaisten muutosten valossa.

Tuukka Brunila 4.8.2020

Versus

Uhkaavatko ongelmalähtöiset käsitteet modernia rakennusperintöä?

”Vaikka laajamittainen purkaminen on kestämätöntä niin kulttuurisesti kuin ekologisestikin, asenteet modernia rakennuskantaa kohtaan istuvat tiukassa. Osittain asenteet ovat sidoksissa tapaan, jolla puhumme eri aikakausien rakennuksista.”

Iida Kalakoski käsittelee osuvasti suhtautumisia erilaisiin rakennuskantoihin latautuneen käsitteistön kautta. Erityisen huomion saa moderni rakennusperintö. ”On homekouluja, riskirakenteita ja ongelmalähiöitä.”

Iida Kalakoski 22.6.2020

Politiikasta.fi

Rakenteellinen syrjintä tekee yhdenvertaisuudesta mahdotonta Suomessakin

”Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä puhutaan paljon itsestäänselvyyksinä. Ne eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi vaan vaativat jatkuvaa työtä. Rakenteellisen syrjinnän olemassaolo nakertaa yhteiskuntaryhmien välisiä suhteita ja lisää niiden välistä vastakkainasettelua. Lisäksi se vaikuttaa heikentävästi yhteiskuntaa vakauttavan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen syntymiseen myös Suomessa.”  

Nora Repo-Saeed kirjoittaa ongelmista yhteiskunnan puuttumisessa syrjintään ja eriarvoisuutta tuottaviin rakenteisiin.

Nora Repo-Saeed 9.7.2020

Ilmiömedia

Kommentti: Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus

Nuoriin kohdistetaan entistä enemmän itseohjautuvuuden vaatimuksia. Koronakriisin seurauksena koulutusjärjestelmä muuttuu. Mira Kalalahti kirjoittaa muutoshetken muodostamista mahdollisuuksista paremmalle opinto- ja uraohjaukselle.

”Nuoria kannustetaan opinto-ohjauksessa tekemään yksilöllisiä valintoja, jotka johtavat mahdollisimman tehokkaasti työelämään. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua tai voi suunnitella polkuaan suoraviivaisesti. Koronakevään mullistusten jälkeen opinto- ja uraohjauksella olisi nyt muutoshetki.”

Mira Kalalahti 23.6.2020

Tutkitusti -verkosto koostuu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen populaareista tiedejulkaisuista. Tutkitusti -viikkopaketit käsittelevät loppuvuoden ALH -projektin Arvot, ideaalit ja muutos -teemoja. Viikkopaketit löytyvät Tutkitusti-blogista.