Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

TASA-ARVON IDEAALI

Complex collage

Ensimmäisen syyslomaviikon Tutkitusti -aiheena on tasa-arvo. Tasa-arvo on yksi tunnustetuimmista yhteiskunnallisista ideaaleistamme ja Suomea pidetään yleisesti tasa-arvon mallimaana. Millaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa tasa-arvon ideaali tulee näkyväksi? #ideaalimuutos #tasaarvo


Ilmiö – sosiologinen media kaikille

Kuolema sateenkaaren päässä


”Suomessa kuolemakulttuurin kivijalan muodostavat edelleen perhe ja kirkko. Molempien instituutioiden suhde seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on yhä haastava.” Varpu Alasuutari tutki suomalaisten HLBTQ-ihmisten kokemuksia läheisen kuolemasta ja suomalaisesta kuolemakulttuurista. ”Perinteisen perhemallin merkitys näkyy etenkin hautajaisrituaaleissa, joissa lähiomaisille on varattu tietyt roolit. Ei ole samantekevää, millä puolella kirkkoa ja missä rivissä hautajaisissa istuu, kuka asettaa kukat arkulle ensimmäisenä tai ketkä voivat ylipäätään vastata hautajaisjärjestelyistä.”


Varpu Alasuutari 4.11.2018


Perheyhteiskunta

Kun meistä tulee me: yhteinen sukunimi perheen merkkinä

Anna-Maija Castrén kirjoittaa yhteisestä sukunimestä perheen symbolina. ”Yhteisen sukunimen asema perheen symbolina on vahva. Vaikka lain mukaan yhteiseksi nimeksi voidaan valita yhtä lailla naisen kuin miehen sukunimi, useimmat parit päätyvät miehen nimeen. Tämä on kiinnostava ilmiö maassa, jossa sukupuolten tasa-arvoa perheessä ja parisuhteessa pidetään suurilta osin saavutettuna.”


Anna-Maija Castrén 5.11.2018


Katsomukset

Ihmisoikeudet mielenterveyspolitiikassa


”Hyvinvointivaltiossa ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. Ihmisoikeuksien turvaaminen on julkisen vallan vastuulla. Tällä pyritään varmistamaan se, että yhteiskunta olisi oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Tämä on yleensä selvää, kunnes omalle tai läheisen kohdalle sattuu tilanne, asia tai tapahtuma, joka pakottaa arvioimaan, miten ihmisoikeudet toteutuvat omalla kohdalla.” Karoliina Ahonen kirjoittaa mielenterveyspotilaiden ihmisoikeuksien toteutumisesta hyvinvointiyhteiskunnassa. ”Yhteiskunnan ja valtion onnistuminen tehtävissään mitataan siinä, miten se kykenee pitämään heikoimmistaan huolta.”


Karoliina Ahonen 10.10.2020


Tutkitusti -verkosto koostuu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen populaareista tiedejulkaisuista. Tutkitusti -viikkopaketit käsittelevät loppuvuoden ALH -projektin Arvot, ideaalit ja muutos -teemoja.