Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Muutosviikot osa 2

Complex collage

Muutos on välttämätöntä, jotta nykyisyyden merkityksiä, arvoja tai ideaalia voidaan ylläpitää tai tavoitella. Perjantain Tutkitusti -kooste kasaa yhteen loput Muutos -työpajan artikkeleista Tutkitusti-blogiin. Artikkelien näkökulmien moninaisuus valottaa osuvasti sitä, kuinka suuri rooli muutoksella on yhteiskunnassa. Siksi sitä kannattaa tutkia. #muutosviikot #ideaalimuutos #tutkittutieto

Versus

Kaupunkiliikenteen muutoksessa on kyse kehollisesta kulttuuristamme

Jonne Silonsaari pohtii kaupunkiliikenteen muutosta suhteessa kehollisuuteen. ”Kaupungissa ruumiin liikuttaminen ja ympäristön kehollinen aistiminen tapahtuvat niille erikseen varatuissa tiloissa ja tilaisuuksissa, eivät osana muuta elämää.”

Jonne Silonsaari 24.6.2020

Politiikasta.fi

Poliittinen korrektius – sisäpiirin vitsistä lyömäaseeksi

Irina Herneaho kirjoittaa poliittisen korrektiuden käsitteen historiasta sekä kielenkäytöstä kamppailuna julkisesta tilasta. ”Kieltä käytettäessä neuvotellaan aina siitä, mitä pidetään arvostettavana ja hyväksyttävänä.”

Irina Herneaho 7.9.2020

Versus

Ylirajaiset hoivamarkkinat mahdollistavat vaihtoehtoisen työuran suomalaisille sairaanhoitajille

Katja Laakkonen kuvailee muutosta hoitoalan työmarkkinoiden kansainvälisyydessä.  ”Hoitoalalla vallitsee hyvä työllisyys, mutta siitä huolimatta laajat työmarkkinat ja oman ammattitaidon kilpailuttaminen kiinnostavat suomalaisia sairaanhoitajia.”

Katja Laakkonen 24.6.2020

Politiikasta.fi

Euroopan tulevaisuuden sulkeutuva taivas

Bradley Reynolds valottaa Euroopan turvallisuuspolitiikkaa suhteessa historiaan ja suurvaltoihin. ”Kylmän sodan jälkeisen järjestyksen ristiriitaiset historialliset kertomukset ovat sekä nykyisen konfliktin syy että sen oire.”

Bradley Reynolds 23.7.2020

Ilmiömedia

Kommentti: Korona, kahvila ja koti – Missä etätyötä tehdään koronan jälkeen?

Hanna-Mari Ikonen kirjoittaa koronaviruksen vaikutuksista etätyökulttuuriin ja monipaikkaisesti tehtyyn etätyöhön. ”Kahvilayrittäjän näkökulmasta etätyökäytännöt eivät juuri nyt ilahduta, koska etätyötä tehdään vain kotona.”

Hanna-Mari Ikonen 25.6.2020

Yleistajuisen tiedekirjoittamisen kevätkoulu teemalla Muutos järjestettiin Tutkitusti -verkoston toimesta keväällä 2020. Työpaja järjestettiin Suomen tiedekustantajien liiton tuella.