Kumppanit

KUMPPANIT

Logo Alusta

Alusta! on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti. Se erittelee yhteiskuntaa, kulttuuria ja ideologioita, analysoi politiikkaa ja julkista keskustelua sekä tuo esiin laadukasta tutkimusta.

Logo AntroBlogi

Palkittu AntroBlogi on itsenäinen tieteen verkkojulkaisu, joka kommentoi elämää ja yhteiskuntaa kotona ja maailmalla antropologisesta näkökulmasta käsin. Vuodesta 2015 toiminut julkaisu tarjoaa ajatuksia avartavaa, tutkimukseen pohjaavaa sisältöä kiinnostavasti ja monimediaisesti.

Logo Areiopagi

Areiopagi on riippumaton verkkolehti, joka julkaisee artikkeleita luonnontieteen, filosofian ja teologian leikkauspisteistä ja niiden liepeillä liikkuvista aiheista.

Logo Eläimiksi


Eläimiksi on Kriittisen eläintutkimuksen verkoston julkaisu, jossa käsitellään sekä ajankohtaisia että ajattomia ihmisten ja muiden eläinten väliseen suhteeseen liittyviä aiheita. Se osallistuu keskusteluun ihmisen kriisiytyneestä luontosuhteesta, analysoi eriarvoisuuksien tuottamisen mekanismeja ja nostaa esiin lajienvälisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa.

Logo Etiikka

Kirjoituksia mediaetiikasta, sosiaalisen median ja viestinnän etiikasta, sekä etiikan teoriasta. Sivuston takana on monipuolinen joukko kirjoittajia eri tieteenaloilta.

Logo Hybris

Hybris on verkossa ilmestyvä tiedelehti, joka tarjoaa matalan kynnyksen julkaisufoorumin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille – tai kenelle vain, jolla on halua saada kiinnostava tieteellinen tekstinsä julki.

Logo Ilmiö

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa lukijoille uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa. Ilmiö tekee sosiologisesta tutkimuksesta ymmärrettävää, osuvaa ja vaikuttavaa.

Logo KalmistopiiriKalmistopiiri on jatkuvasti ilmestyvä arkeologinen julkaisu, joka painottaa hautausten ja ihmisjäännösten tutkimusta, eläinosteologiaa ja sairauksien historiaa. Myös muita aiheita voidaan käsitellä satunnaisesti.

Logo Katsomukset

Katsomukset -portaali tarttuu kysymyksiin uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta Suomessa sekä tarjoaa paikan, jossa kysyä ja keskustella. Portaalissa jaettu tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.

Logo KhelidonKhelidon on suomalaisten antiikintutkijoiden yhteisöblogi, jonka taustalla on lahjan ja ilon idea. Blogi tuo kevätpääskyn (kreik. χελιδών) lailla kuulumisia antiikin maailmasta, aiheista jotka ovat ajankohtaisia, tärkeitä, ikuisia.

Logo Kummastus

Kummastus on valtakunnallinen tieteen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen keskittyvä viestintähanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä dialogia.

Logo Liikkeessä yli rajojenLiikkeessä yli rajojen -blogi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ylläpitämä. Blogi julkaisee tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä.

Logo Perheyhteiskunta

Perheyhteiskunta-sivusto kokoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ajankohtaisiin perhe- ja läheissuhteiden ilmiöihin. Blogin kirjoittaja- verkostoon kuuluu yhteiskuntatieteiden tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus perhe- ja läheissuhteisiin.

Logo PolitiikastaPolitiikasta on Valtiotieteellisen yhdistyksen palkittu verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen.

Logo teologia.fi


Sivusto esittelee yleistajuisesti teologian alan tutkimusta. Palvelun sisällöt on suunniteltu uskonnonopettajien, seurakuntien työntekijöiden, diakonien, teologian opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä laajemman yleisön tarpeita silmällä pitäen.

Logo Versus

Versus on maantiedettä ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka tarjoaa tilan alan tutkimuksesta käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Logo VaikutuksessaVaikutuksessa - ihminen, yhteisö ja yhteiskunta. Vaikutuksessa-verkkomedia tarkastelee maailmaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.

Muut kumppanit

Logo Cupore

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen).

Logo Faktabaari

Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua.

Logo filosofia.fi

Filosofia.fi on suomalainen filosofinen internet-portaali. Se toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä, yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona.

Logo HäirikötHäiriköt-päämaja on kulttuurihäirintään keskittynyt sivusto. Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa liikehdintää ja toimintaa, joka haastaa yhteiskuntamme valtarakenteet.

Logo Mullan alta

Mullan alta: arkeologi Ilari Aallon tarinoita maan povesta vuodesta 2009.

Logo PyhiinvaelluksiaBlogia kirjoittaa kelttiläisen kristillisen hengellisyyden tutkija Katja Ritari. Se tarjoaa tutkijan pohdintoja kelttiläisestä kristillisyydestä erityisesti historian näkökulmasta, mutta pyrkii myös antamaan tietoa aiheesta nykyajan hengellisyyden tarpeisiin.

Logo Reformaation rajapinnoilla

Blogissa tutustutaan kevyen akateemisesti reformaatiokauden historialliseen rikkauteen, josta kirjoittajat, tutkijat Päivi Räisänen-Schröder ja Sini Mikkola välittävät välähdyksiä erityisesti saksankielisten reformaatioiden piiristä. 

Logo Tiedekirja

Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntinäyttely, joka välittää verkkokaupassaan ja myymälässään TSV:n jäsenseurojen julkaisuja ja muita tuotteita.

Logo Turhan tiedon seura

Turhan tiedon seuran tarkoituksena on koota yhteen turhan tiedon ystävät ja asiantuntijat kaikilta aloilta sekä edistää yhteiskunnassamme arvottomaksi katsotun eri alojen tiedon säilyttämistä ja vuoropuhelua.

Logo Yliopisto 2020

Yliopistokäänne-ryhmä kyseenalaistaa yliopistojen välisen kilpailun mielekkyyden maailmassa, jossa yliopistolaiset tekevät yhteistyötä läpi kaikkien rajojen ja jossa heidän tehtävänään on myös  sivistyksen edistäminen.

Lisää näkyvyyttä julkaisuillesi?

TUTKITUSTI. tuo ne uusien yleisöjen ulottuville