Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Yleistajuinen tieto kohtaa tiedon etsijän

TUTKITUSTI. on uudenlainen tapa jakaa tutkittua tietoa. Se toimii verkossa vaikuttavien yleistajuisten tiedejulkaisijoiden yhteisenä, näkyvänä ja tunnistettavana kanavana, joka nostaa julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä ja somessa. TUTKITUSTI. lisää yleistajuisten tiedejulkaisujen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

TUTKITUSTI-verkkosivusto toimii rajapintana yleistajuisen tutkitun tiedon ja tiedon etsijän välillä.
Alati kasvavaan yhteistyöverkostoon kuuluu tällä hetkellä 17 tiedejulkaisukentän populaarijulkaisua, joiden sisällöt painottuvat yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin.

TUTKITUSTI-hanketta tuottaa Allegra Lab Helsinki ry. Hankkeen johtoryhmään kuuluvat:

TUTKITUSTI-hankkeen sisältötiimiin kuuluvat koordinaattori Alina Rapin, viestintäasiantuntija Anni Hagelin ja viestintäharjoittelija Regina Suikki.

TUTKITUSTI-hanke on saanut vuosina 20162020 tukea Suomen tiedekustantajien liitolta, Helanderin säätiöltä ja Kordelinin säätiöltä. Vuosina 20212024 hanke saa tukea Koneen säätiöltä.

Syksyllä 2020 TUTKITUSTI oli osa Sitran rahoittamaa Arvot, Ideaalit & Muutos -hanketta, jonka toteutti Allegra Lab Helsinki ry.

Kiinnostuitko? Oletko mukana tutkittua tietoa tuottavassa toiminnassa? Etsitkö tutkittua tietoa? Ota yhteyttä kysymysten, ehdotusten tai kommenttien muodossa: info@allegralabhki.fi.


Lisää näkyvyyttä julkaisullesi?

TUTKITUSTI. tuo ne uusien yleisöjen ulottuville.

Palaako pedagogin sydämesi tutkitulle tiedolle?

Ole kuulolla, kun Kehittäjäopettaja-hanke etenee!