Luontokulttuurit – ihminen on laji muiden joukossa

Sukupuolentutkimus 2017:2 Sukupuolentutkimus on ajankohtaista myös käynnissä olevalla eläinten viikolla.  Monitieteisesti sukupuolentutkimuksen aiheita tarkastellaan kaksikielisessä Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä nais- ja sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Numero 2/2017 on teemaltaan ‘Luontokulttuurit’. Se esittelee feminististä luontokulttuurien tutkimusta Suomessa. Luontokulttuurien käsite kiinnittää huomion materiaalis-semioottisiin … Lue lisää

Eettinen suhde luontoon

Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä (1949) on ympäristöajattelun verraton klassikko, jossa tyyli ja sisältö tukevat alati toisiaan. Eettinen suhde luontoon merkitsee sitä, että ihminen kantaa vastuunsa ympäristön vakaudesta, koskemattomuudesta ja kauneudesta. Ekologi ja metsänhoitaja Aldo Leopoldilla (1887-1948) oli taito nähdä niin luonnon rujous kuin kauneuskin. Kirjoittajana … Lue lisää

Sienistä syvällisemmin

Pienen kokonsa, erikoisen rakenteensa ja kätkeytyvien elintapojensa vuoksi sienet jäävät hyvin helposti huomaamatta tai ainakin eläinten ja kasvien varjoon. Sienten kirjo Kasvitieteen professori Jouko Rikkisen “Sienten kirjo” teos sopii biologian ja lähialojen opiskelijoille ja kaikille luonnonystäville. Se antaa kiehtovaa lisätietoa myös niille, jotka ovat aiemmin ehkä tutustuneet vain ruokasieniin. Sienten kirjo on rajaton, etenkin kun … Lue lisää

Puutarha kasvattaa ihmistä

Luonto ja kulttuuri mielletään usein vastapukareiksi, joista toisen on väistämättä väistyttävä. Niin ajatteli myös Michael Pollan, kun hän aikoinaan osti vaimonsa kanssa ränsistyneen maitotilan. Pian hän kuitenkin sai havaita, ettei kirjoista ja idealistisista ajatuksista opituilla asenteilla pötkitä puutarhassa pitkälle. Hän oivalsi, että puutarha saattaa tarjota mallin järkevämmälle, tasapainoisemmalle ja ennen kaikkea toiveita herättävämmälle luontosuhteelle kuin … Lue lisää

Mahdollinen, toivottava ja todennäköinen tulevaisuus

Futura 3/2018 Viikonloppuna iskevään tiedonjanoon suosittelemme tutustumista tulevaisuuden tutkimukseen. Futura-lehteä kustantaa Tulevaisuuden tutkimuksen seura, jonka verkkosivut kertovat: ”Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on … Lue lisää

Maahanmuuttodiskurssit edellisissä eduskuntavaaleissa

Viikonlopun lukuvinkki ohjaa vaalimateriaalien tutkimuksen äärelle. Virittäjä 2018:2 Kotikielen seuran aikakauslehti Virittäjä (2018:2) sisältää muun muassa ajankohtaan sopivan artikkelin: ‘Maahanmuuttodiskurssit eduskuntapuolueiden vuoden 2015 vaalimateriaaleissa’. Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Virittäjä on perustettu vuonna 1897, ja … Lue lisää