Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Suomalaisten muistoja arjen poliittisesta kulttuurista

Suomalaisten muistoja arjen poliittisesta kulttuurista

Viikonlopun lukemistoon suosittelemme tutkimusta politiikkamuistoista. Lähestyvien vaalien alla teos auttaa ymmärtämään, mistä kansalaisten nykyinen politiikkasuhde juontaa juurensa.

Kerrottu politiikka – Muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista

Tutkimus tarkastelee tavallisten suomalaisten muistoja arjen poliittisesta kulttuurista. Se perustuu muisteluteksteihin, jotka kuvaavat itsenäisyyden ajan poliittisia kasvuympäristöjä ja kertovat, kuinka politiikasta on perheissä ja muissa yhteisöissä puhuttu. Kansanomainen puhetapa on siirtänyt politiikkaan liittyviä käsityksiä sukupolvelta toiselle. Arkeen ovat kuuluneet myös kirjoittamattomat säännöt: tiettyyn kauppaan ei saanut mennä, vappumarssia on pitänyt seurata salaa, naisten äänestämistä on kontrolloitu. Nämä ja monet muut politiikkamuistoista avautuvat näkökulmat hahmottavat yksilöllisesti koettua poliittista perintöämme.

Teoksen on kirjoittanut kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala ja kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: