Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Välipäivien tuoma vapaus

Välipäivien tuoma vapaus

Välipäivinä monille koittaa ansaittu loma oravanpyörästä ja joulukiireistä ainakin hetkeksi. Rentoutuessa ehtii omistaa ajatuksen esimerkiksi työn muutokselle historian rattaissa sekä sille, mitä vapaudesta on eri aikoina ajateltu. Toimeentulo, vapaus sekä niihin liittyvä problematiikka ovat olennainen osa pohtiessamme ympäröivää yhteiskuntaa ja sen alati jatkuvaa muutosta. Päivän tiedekirjanostomme tarjoavat tutkittua tietoa aiheen tiimoilta.

Ei elämääni lomia mahtunut

Miten sota-ajan tuoma muutos naisten työnteossa näkyy ihmisten muistoissa? Talvi- ja jatkosotien aikana kotirintamalla tehtiin lujasti töitä, ja muistot ovat sekä onnellisia että raskaita. Sota-aika muodostaa erityisen vaiheen naisten palkkatyön historiassa. Tutkimus kuvaa naisten muistelukerronnan kautta päivittäistä työtä toisen maailmansodan ja jälleenrakennuksen aikana, sukupuolen merkitystä sekä työn ja sota-ajan muistelemisen tapoja.

Teoksen on kirjoittanut Jyväskylän yliopiston etnologian tutkijatohtori Kirsi-Marja Hytönen ja sen on kustantanut Suomen Kansatiedon Tutkijain Seura.

Vapaus

Vapautta puolustetaan, ylistetään ja vaaditaan, ja sen vastustamiseen penätään poikkeuksellisia perusteluja. Mutta usein vapaus on myös pelkkä myönteinen iskusana, jonka avulla esiinnytään kaiken hyvän ja kannatettavan puolestapuhujina. Vapaudesta puhuminen ei kuitenkaan vapauta selventämästä, mitä kyseisellä sanalla tarkoittaa, sillä juuri vapauden käsitteen historia luo reunaehdot nykyisellekin keskustelulle. Jotta vapaus ei jäisi tyhjäksi sanaksi, täytyy tietää, mitä sillä on tarkoitettu, jotta voisi ymmärtää, mitä itse sillä tarkoittaa.

Filosofiantutkija Sami Syrjämäen toimittamassa klassikkotekstien kokoelmassa Vapaus ovat mukana Thomas Hobbes, Benjamin Constant, Thomas Hill Green, Isaiah Berlin, Gerald MacCallum Jr. ja Quentin Skinner. Kirjan on julkaissut Niin & Näin ja Eurooppalaisen filosofian seura.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: