Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Äänestysteoriaa 1800-luvulta

Äänestysteoriaa 1800-luvulta

Viikonloppuna kannustamme tiedonjanoisia tutustumaan vaalien ja äänestyksen historiaan.

Politiikka 3/2016

Politiikka-lehti 3/2016 sisältää muun muassa käytännöllisen filosofian professori Eerik Lagerspetzin artikkelin “1800-luvun suomalaista äänestysteoriaa: Lorenz Lindelöf ja J.W. Snellman”.

Politiikka on valtio-opillisia alkuperäiskäsikirjoituksia julkaiseva vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jonka päätoimittaja on Paul-Erik Korvela. Lehteä julkaisee Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: