Halloweenin juuret ja muita henkimaailman asioita

Halloweenin juuret ja muita henkimaailman asioita

BY: PYHIINVAELLUKSIA, KATSOMUKSET, TEOLOGIA.FI

1.11.2018
scary-halloween-pumpkin-pjn4czs

Satokauden päätteeksi muinaiset keltit tekivät nauriista lyhtyjä ja kattoivat pöytään paikan myös edesmenneelle perheenjäsenelle. Rituaalit ovat tärkeitä myös nykyajan ihmisille, sillä ne ovat yksi muistamisen tapa. Tämänpäiväisissä teksteissä tutustutaan myös suomalaisen esoteerisuuden tutkimukseen.

”Halloweenin kelttiläiset juuret”

Satokauden loppua syksyllä on eri kulttuureissa juhlittu erilaisin vuodenkiertoon liittyvin menoin. Suomessa tällainen juhla on perinteisesti ollut sadonkorjuun juhla kekri. Muinaiset keltit juhlivat marraskuussa samhainia – vuoden pimeän puoliskon alkua ja karjan siirtämistä kesälaitumilta alas talvilaitumille.

Samhainia pidettiin aikana, jolloin portit tämän- ja tuonpuoleisen välillä olivat auki. Sekä haltiat että kuolleet oli tärkeä pitää tyytyväisinä, jotta ne antaisivat siunauksensa talolle tulevan talven varalle. Juhlan viettoon liittyi myös tapa sytyttää kynttilöitä ja tehdä nauriista lyhtyjä.

Kelttiläisen kristillisen hengellisyyden tutkija Katja Ritari tarkastelee tekstissään vuodelta 2015 muinaista juhlaa ja sen myöhempiä muutoksia. Pyhiinvaelluksia-blogissaan hän jakaa ajatuksiaan tutkimusaiheestaan myös akateemisen yhteisön ulkopuolelle.

”Suomalaisen esoteerisuuden jäljillä”

Esoterian voidaan määritellä kuvaavan salaiseen viisauteen pohjautuvia liikkeitä, joissa korkeampi tieto on mahdollista saavuttaa vain liikkeen sisäpiirissä, tai se paljastetaan vain niille, jotka käyvät lävitse monimutkaiset initiaatiorituaalit. Esoteria tutkimuskohteena liittyy muun muassa valistusta edeltäviin traditioihin, kuten magiaan, astrologiaan ja alkemiaan, sekä erilaisiin korkeamman tiedon etsintään ja tutkimukseen keskittyneisiin liikkeisiin ja virtauksiin.

Uuden etsijät -tutkimushankkessa tarkastellaan esoteriaa ja uskonnon muutosta modernisoituvassa Suomessa 1880–1940-luvuilla. Katsomukset-verkkojulkaisun uudessa tekstissä hanketta esittelee Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori, dosentti Tiina Mahlamäki.

”’Kun lapsenne kysyvät teiltä…’ - Rituaalien rooli uskonnon muistamisessa”

Uskonnontutkimuksessa ja laajemmassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa rituaalinen käyttäytyminen ja performanssit ovat tärkeitä tutkimusaiheita uskonnon roolin ja maailman muutosten ymmärtämiseksi.

Teologian tohtori Jutta Jokiranta valaisee rituaalintutkimuksen merkitystä raamatuntutkimuksessa Teologia.fi-sivuston tekstissä vuodelta 2011.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME