Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Yksinkertainen yritysvastuu?

Yksinkertainen yritysvastuu?

BY: VERSUS, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA, ILMIÖ

11.10.2018

Numero kertoo yrityksen vastuullisuuden asteen ja sertifikaatti todistaa toiminnan eettisyyden. Vai miten se olikaan?

”Voiko vastuullisuusindikaattori johtaa harhaan - näkökulmia suomalaisen yritysvastuun mittaamiseen”

Yritysvastuuverkosto FIBSin vuotuinen yritysvastuuselvitys on omien sanojensa mukaan laajin yritysten vastuullisuutta tarkasteleva kyselytutkimus Suomessa. Sen tuloksia on nostettu myös osaksi kansallista kestävän kehityksen seurantaa.

Versus-verkkolehden tuoreessa tekstissä taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija Niko Humalisto tarkastelee indikaattorin toimintaa ja yritysvastuun kehitystä Suomessa ja maailmalla.

Vaikka indeksilukuihin pusertuu moninaista tietoa mitattavasta kohteesta, indikaattorit eivät kuitenkaan ole kohteidensa objektiivisia tulkkeja, vaan myös yhteiskunnallisten interventioiden välineitä.

“Ajatus siitä, että niinkin moniulotteinen kokonaisuus kuin yritysvastuu voidaan ilmaista yhdellä numerolla, on houkutteleva. – – Jos kerran yritysvastuun indeksi kasvaa tasaisesti ja sen arvo on jo nyt 91, miksi enää tarvitaan erillisiä mekanismeja vastuullisuuden kehittämiseen? Toisin sanoen, jos indikaattori leviää ja virallistuu suomalaisen yritysvastuun mittarina, siitä voi tulla väline, jolla on voimaa myös tukahduttaa progressiivista yhteiskuntakehitystä.”

Niko Humalisto on taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija Suomen Lähetysseurassa sekä tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston Historia- ja Maantieteiden laitoksella.

”Kuka kantaa vastuun?”

Eettiset sertifikaatit saattavat kannustaa yrityksiä toimimaan paremmin. Toisaalta sertifikaatit voivat myös vähentää valvontaa ja tukea ongelmallista yritystoimintaa.

“Yritys on luonteeltaan taipuvainen tuottamaan etäisyyttä itsensä ja niiden välille, jotka joutuvat vastaamaan sen toimien seurauksista. Sertifikaatit tukevat tätä prosessia. Sertifikaatteilla päätöksen ja vaikuttavuuden välille saadaan yhä lisää toimijoita, asiantuntijoita, konsultteja, prosesseja, mittauksia ja niin edespäin. Sertifioiminen on aina ensisijainen vaihtoehto uskottavan yritysvastuun toteuttamiseen.

Häiriköt-päämajan teksti on peräisin alkuvuodelta 2018. Kirjoittaja Nikodemus Solitander työskentelee tuotantoketjuihin ja sosiaaliseen vastuuseen erikoistuneena tutkija-tohtorina Hanken-kauppakorkeakoulussa.

”Töissä: Saisinko nähdä työaikakirjanpitonne?”

Sosiologin koulutuksesta on hyötyä myös yritysmaailmassa vastuullisuusasioiden parissa. Ilmiömedian tuoreessa työelämäartikkelissa tutustutaan Marjut Lovioon ja hänen työhönsä Fortumin vastuullisuuspäällikkönä.

Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisten ajatteluun on sosiologille peruskauraa, jolloin on helppo ymmärtää, että yhteistä totuutta ei ole. Lovion mukaan erilaisuuden ymmärtäminen ei kuitenkaan saa johtaa omista periaatteista luopumiseen.

Versuksen artikkelissa muistutetaan, että 24.9.2018 polkaistiin käyntiin Ykkösketjuun-kampanja, jossa yli 70 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. Kampanja muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa jäämässä jälkeen yritysvastuulainsäädännössä.

Lue Ykkösketjuun-kampanjasta lisää Finnwatchin ja Suomen Lähetysseuran sivuilta.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME