Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

VI: Sielu paljaana saunassa

BY: Antroblogi

4.12.2020

Antropologi L.M. Edelsward tutki 80- ja 90-lukujen taitteessa suomalaista saunakulttuuria. Hän määritteli suomalaisen ihmiskuvan tärkeimmiksi piirteiksi ujouden, itseriittoisuuden sekä erillisyyden muista niin, että julkinen ja yksityinen minä pidetään visusti erillään. Tässä kohtaa kuvaan tulee sauna. Edelswardin mukaan itsehillintää ja itsenäisyyttä korostavassa kulttuurissa ihminen tarvitsee saunaa voidakseen olla oma itsensä.

Antroblogin Ninnu Koskenalho avaa tekstissään Sielu paljaana saunassa Edelswardin käsityksiä saunan roolista suomalaisessa sosiaalikulttuurissa käsitellen samalla saunaetikettiä antropologisesta näkökulmasta.

”Sauna on liminaalinen tila, jossa tavalliset sosiaaliset säännöt eivät päde. Saunojat ovat tasa-arvoisia: status, sosiaalinen identiteetti ja julkinen rooli jäävät pukuhuoneeseen, ja tuntemattomien seuraan voi rentoutua. Lähipiirin ulkopuolisten ihmisten kanssa saunominen kuroo julkisen ja yksityisen minän välistä kuilua umpeen, kun omista asioista voi puhua vieraiden kanssa. Näin sauna toimii sosiaalisten jännitteiden purkajana, tarjoten hetkellisen vapautuksen julkiseen minään kohdistuvista vaatimuksista.”

Joulukuussa 2020 Tutkitusti nostaa esiin positiivisia sisältöjä yhteistyökumppaneilta kuluneen vuoden ajalta. 

#sauna #sielupaljaana #alastomuus #suomalaisuus #saunakulttuuri #liminaalitila #antropologia #antroblogi #hyvääitsenäisyyspäivää #tutkituntiedonjoulukalenteri #positiivinenjoulunodotus2020 #tutkittutieto

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME