Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Valkoinen pelastaja ja hyväntekijyys

Apple and butterfly

Saavutetaanko hyväntekijyydellä aina hyvää? Entä millaisiin narratiiveihin auttaminen kytkeytyy? Tällä kertaa kriittisen linssin läpi tarkastellaan hyväntekijyyttä. Humanitaarisella avulla ja hyväntekijyydellä tavoitellaan yleensä lähtökohtaisesti hyviä asioita. Viikkopaketin artikkelit nostavat kuitenkin esiin ongelmallisuuksia, joita voi syntyä, jos auttaminen päätyy toistamaan epätasa-arvoisia valtasuhteita ja stereotyyppistä kuvastoa. 

Antroblogi

Hyväntekijyys ja kolonialismin taakka

”Valkoisen pelastajan narratiivi toisintaa vanhaa koloniaalista näkemystä takapajuisesta Afrikasta, jonka sivistäminen nähtiin ’valkoisen miehen taakkana’ ja yhtenä imperialismin oikeutuksista.”

Martta Kaskinen kirjoittaa omatoimisten hyväntekeväisyyskampanjoiden sijoittumisesta koloniaaliseen narratiiviin, joka ei yleensä tue yhteisön tai alueen todellisia tarpeita. Valkoiset pelastajat sijoittuvat narratiiveissa avun keskiöön kärjistäen samalla avun kohteen kurjuutta. 

Martta Kaskinen 4.2.2020

Liikkeessä yli rajojen

Miksi Planin ”12-vuotiaan äitiysvaatteet” -kampanja on ongelmallinen?

”Katastrofikuvaston luomassa asetelmassa syntyy kaksi maailmaa, suhteellisen hyvinvoivat ja turvassa olevat aktiiviset toimijat, ’me’ ja kaukaiset passiiviset, kärsimykseen, avuttomuuteen ja ruumiillisuuteen redusoituvat ’he’.”

Kirjoituksessa perataan niitä syitä, joiden vuoksi Planin ”12-vuotiaan äitiysvaatteet by Paola Suhonen” -kampanja on ongelmallinen. Kampanja tekee näkyväksi laajemman globaalin hierarkian, joka paljastaa vinoutuneen suhtautumisen maailman eri alueiden ihmisiin. 

Noora Kotilainen 7.6.2018

Politiikasta

Kansainvälistä solidaarisuutta ja avustusoperaatioiden politiikkaa Nepalissa

”Yhä edelleen läntisen humanitarismin piirissä köyhyys usein tulkitaan modernisaation puutteesta johtuvaksi ja sen uhreja saatetaan sääliä ohittaen heidän toimijuutensa ja kykynsä selvitä vaikeissa tilanteissa.”

Tiina Seppälä käsittelee kriittisesti kriisialueille lähetettävää humanitaarista apua, joka voi potentiaalisesti jopa aiheuttaa haittaa paikallisille ja sivuuttaa heidän tarpeensa. Seppälä nostaa esiin paikallisten kuulemisen ja toimijuuden tunnistamisen tärkeyden onnistuneessa avustusoperaatiossa. 

Tiina Seppälä 11.5.2015

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.