Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Uskontotieteet: Maailmankatsomukset näkökulmana kestävyyshaasteisiin

Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.35.40

Myös uskontotieteiden saralla pureudutaan nyt ympäristöön liittyviin kysymyksiin, kuten ympäristöahdistukseen sekä ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Uskontotieteet ja sen ”käsitteet ja näkökulmat voivat osaltaan edistää ymmärrystä erilaisten katsomuksellisten tekijöiden moninaisista kytköksistä aikamme kestävyyshaasteisiin.”

Uskonnontutkimus, eläimet ja ympäristökysymys: https://katsomukset.fi/2020/02/19/uskonnontutkimus-elaimet-ja-ymparistokysymys/

Uskontotieteellinen ympäristötutkimus: https://katsomukset.fi/2020/02/10/uskontotieteellinen-ymparistotutkimus/

Ympäristöahdistus ja eksistentiaalinen resilienssi: https://katsomukset.fi/2020/02/17/ymparistoahdistus-ja-eksistentiaalinen-resilienssi/

Logo Katsomukset