Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Ulkoministerin henkilökohtaiset arvot ja julkinen keskustelu

Ulkoministerin henkilökohtaiset arvot ja julkinen keskustelu

BY: ANTROBLOGI, ETIIKKA.FI, POLITIIKASTA

14.9.2018
Tiedeviestintä, Sipilä, Abortti, tutkitusti, mielipiteet

Kuva: K. E. Hellman

Argentiinan parlamentin ylähuone ei hyväksynyt abortin sallivaa lakiehdotusta. Suomen ulkoministeri Timo Soini ilahtui julkisesti, ja sai aikaan vastalauseiden myrskyn. 

“Herra ulkoministeri, kysymys on elämää ja kuolemaa suurempi”

Soinin kommentit elämän pyhyyden puolustamisesta ovat tyypillisiä polarisoituneessa aborttikeskustelussa, jossa ”elämä” ja “kuolema” asetetaan vastakkain. Antropologisesta näkökulmasta katsottuna aborttikysymys on kuitenkin elämää ja kuolemaa laajempi. Aborttiin päädytään usein yhteiskunnallisista ja sosiaalista syistä, joista harvoin puhutaan.

AntroBlogin uutiskommentin on kirjoittanut Suvi Lensu, Latinalaista Amerikkaa ja kehitysmaantiedettä tutkinut filosofian maisteri.

“Ovatko mielipiteet henkilökohtaisia?”

Sipilän näkemyksen perustana näyttää olevan ajatus siitä, ettei ”henkilökohtaisia” arvoja ole mahdollista kritisoida julkisessa keskustelussa.

Arvoja, mielipiteitä ja tosiasioihin liittyviä uskomuksia pohtii filosofian tohtori Henrik Rydenfelt Etiikka.fi -sivuston tuoreessa tekstissä.

“Deliberaatiota, dialogia vai molempia?”

Deliberatiivinen (puntaroiva) demokratia on käsitys ideaalista hallintatavasta, jossa poliittisten päätösten oikeutus syntyy keskustelussa, jossa kansalaiset tuovat esiin ja kuuntelevat argumentteja, ja keskustelevat niistä tasa-arvoisesti.

Kansalaisten osallistumista koskeva lainsäädäntö on esimerkiksi Irlannissa saanut vaikutteita deliberatiivisen demokratian periaatteista. Maassa sadasta kansalaisesta satunnaisotannalla vuonna 2016 koottu deliberatiivinen kansalaiskokous keskustelee ja tuottaa suosituksensa asiakysymyksistä, mukaan lukien abortista.

Deliberatiivisten osallistumiskeinojen mahdollisuuksia avaavat Politiikasta-verkkolehden kevään tekstissä hallintotieteiden tohtori Harri Raisio, valtio-opin tohtorikoulutettava Maija Jäske ja yliopistotutkija Mikko Rask.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME