Työväenhistoriaa toukokuun viimeiseen viikonloppuun!

Työväenhistoriaa toukokuun viimeiseen viikonloppuun!

“Kulkijapoika on nähnyt sen”

Sosiaalidemokratia Suomessa ‒ mitä se on ollut? Kannattiko työläisperheen investoida tytön tai pojan koulutukseen? Miten isänmaan historia järjestettiin oppikirjoissa vuoden 1918 jälkeen? Oliko yhteiskuntajärjestelmä Suomessa uhattuna 70-luvulla? Sopiiko jazz työväenliikkeeseen? Historiaa vai kirjallisuutta? Tällaisiin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan vastauksia tämän kirjan artikkeleissa, jotka liittyvät Suomeen ja maailmaan, kylmään sotaan, sosiaalidemokratiaan, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutukseen. Aiheiden lisäksi kirjoituksia yhdistää historiantutkija Mikko Majander, jonka teemoja lähestytään eri näkökulmista.

Teoksen ovat toimittaneet poliittisen historian tutkijatohtorit Kimmo Rentola ja Tauno Saarela.

Lue lisää kirjasta täällä

“Työläisperhe arjessa ja kriiseissä”

Perhe on yksi yhteiskuntamme perusyksiköistä, joka heijastaa monin tavoin yhteiskuntaa ja kulttuuria. Suomalaisen työlaisperheen historian tarkastelu 1800-luvulta tähän päivään asti valaisee monia ajankohtaisiakin kysymyksiä.
Perheessä risteävät yhteiskunnan eri kentät ja tasot: sen ympärillä puhutaan esimerkiksi työstä, taloudesta, moraalista, uskonnosta, lainsäädännöstä, väestörakenteesta, oikeuksista ja velvollisuuksista, mutta yhtä hyvin sukupuolesta, lapsista, kodeista, tunteista, ihanteista ja odotuksista.
Sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä erilaiset kriisit ovat historian aikana vaikuttaneet eri tavoin perheiden ja yksittäisten perheenjäsenten olosuhteisiin, näkökulmasta riippuen joko rajoittaen mahdollisuuksia tai synnyttäen niitä.

Teoksen ovat toimittaneet tutkijatohtorit Kirsi-Maria Hytönen ja Tuomas Laine-Frigren.

Lue lisää kirjasta täällä

TUTUSTUTHAN MYÖSYHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME