Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Tiede ja kolonialismi

Books

Miten tiede on osallistunut kolonialistisen maailmankuvan rakentamiseen? Entä miten nykytiede pyrkii ottamaan huomioon sen kolonialistisen historian? Tiede- ja kolonialismi -teemapaketissa perehdytään antropologian ja arkeologian kolonialistiseen historiaan, sekä tarkastellaan kyseisten tieteenalojen tapoja huomioda kivulias historia nykyisin. Hybriksen artikkelissa tutustutaan taas dekoloniaaliseen teoriaperinteeseen, joka perustuu kolonialismin kritiikille. 

Kalmistopiiri

Saamelaisaineistojen palautuksen ja tutkimuksen perusteita

”Koko meidän museo on kolonialistinen instituutio, joka pitää yllä valtarakenteita.”

Väitöskirjatutkija Eeva-Kristiina Harlin avaa Kalmistopiirin haastattelussa saamelaisaineistojen keräämisen historiaa ja ongelmallisuuksia. Haastattelussa nousee esiin muun muassa repatriaation käsite, joka tarkoittaa kulttuuriperinnön palauttamista lähtöpaikkaansa alkuperäisille omistajilleen. 

Kalmistopiiri 10.3.2020

Kalmistopiiri

Mesa Verden pueblointiaanien kiistanalainen kokoelma Suomen kansallismuseossa

”Esineistön palauttaminen Yhdysvaltoihin on ehdottomasti oikea ratkaisu, etenkin kun sen kuljettaminen Amerikasta johti jo aikoinaan skandaaliin ja Nordenskiöldin pidättämiseen – -.”

Artikkelissa käydään läpi tapahtumia, jotka johtivat Gustaf Nordenskiöldin Mesa Verdessä keräämän alueen alkuperäiskansoille kuuluvan aineston päätymiseen Kansallismuseolle. Kokoelma koostuu noin 600 eri löydöstä, johon kuuluu muun muassa ihmisjäänteitä, hauta-antimia ja muita esineitä. 

Heli Etu-Sihvola ja Ulla Moilanen 18.2.2020

AntroBlogi

Antropologia pyrkii sinuiksi historiansa kanssa

”Tieteenalan on oltava valmis vastaamaan aiempien vuosikymmenten tutkimuskäytännöistä sekä niiden tuottamasta todellisuudesta ja todellisesta haitasta.”

Antroblogin päätoimittaja ja valtiotieteiden maisteri Ninnu Koskenalho kirjoittaa uutiskommentissa antropologian historian kietoutumisesta kolonialismiin. American Anthropological Association esitti vuosi sitten julkisen anteeksipyynnön Amerikan alkuperäiskansoille osana pyrkimyksiä tieteenalan dekolonisaatioon. 

Ninnu Koskenalho 14.4.2022

Hybris

AMERIKKA VAI ABYA YALA? – Dekoloniaalisia vaihtoehtoja Latinalaisesta Amerikasta

”Dekoloniaalisuus nousi vaihtoehdoksi moderniuden retoriikalle, ja sen tavoitteena on siirtää moderni, eurosentrinen löytämisen ja edistyksen paradigma ainoan universaalin totuuden jalustaltaan, ja esittää tuo universaalina pidetty paradigma vain yhtenä näkemyksenä (vaihtoehtona) muiden joukossa.”

Tohtorikoulutettava Liisa-Maija Korhonen esittelee esseessään dekoloniaalista tutkimussuuntaa, joka paikantuu Latinalaiseen Amerikkaan ja pohjautuu kolonialismin kritiikkiin ja koloniaalisten rakenteiden näkyväksi tekemiseen. Dekoloniaalin teorian keskeisiä ajatuksia on moderniuden ja koloniaalisuuden yhteenkietoutuminen. 

Liisa-Maija Korhonen 2020

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.