Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Teknologiasta apua muistisairaalle?

Teknologiasta apua muistisairaalle?

Muistisairaan henkilön hyvinvointia käsitellään vuoden ensimmäisissä Gerontologia-lehden numeroissa.

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on ollut myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista. Kirjoittajina on muun muassa terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia. Julkaisun päätoimittaja on filosofian tohtori, sosiaaligerontologian dosentti Outi Jolanki.

Vuoden ensimmäinen numero sisältää artikkelit “Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin edellytykset – miten turvata oikeus niiden toteutumiseen?” ja “Muistisairas ihminen liikenteessä”.

Toisesta numerosta löytyy artikkeli “Kotona asuvan muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä teknologiaan liittyvät tarpeet ja toiveet”.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: