Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Talous ja ympäristö

Talous ja ympäristö

Tiede & edistys 2019:2

Tiede & edistys -lehden teemanumero on omistettu ympäristöperustaiselle talouden ja talousteorian kritiikille. Numero esittelee monipuolisesti yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen teorioita ja pyrkii voimistamaan tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua taloudesta globaalin ekologisen kriisin ja antroposeenin aikakaudella.

Numero 2/2019 sisältää muun muassa artikkelit ‘Nähdä metsä puilta: Yhteismitallisuus ympäristökysymyksenä’, ‘Ihminen osana luontoa: Ekologinen realismi ja kestävä taloudellinen organisoituminen’ ja ‘Talous käytäntöteoreettisesti: Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä’.

Tiede & edistys on monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu, joka seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua.

Lehden päätoimittaja on Ari Hirvonen, ja sitä julkaisee Tutkijaliitto.

 

Talous ja ympäristö -numeron esipuhe ‘Ympäristö talouskritiikin perustana: näkökulmien moninaisuus’ on vapaasti luettavissa lehden verkkosivulla.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: