Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Taloudellinen kestävyys

allegra_syksy2022_banneri 7

Miksi talouskasvua pidetään välttämättömänä? Tuoko talouskasvu hyvinvointia? Voiko siitä päästä eroon? Syksyn teemapaketit jatkuvat aiheella kestävä kehitys. Tämänviikkoisessa paketissa käsitellään taloudellista kestävyyttä, joka on yksi neljästä kestävän kehityksen ulottuvuudesta.

Alusta!

Pääseekö talouskasvusta eroon?

”Talouskasvu on jatkossa voitava ohjata ekologisesti kestävälle uralle tai kasvuun perustuva yhteiskuntamalli kyseenalaistettava perusteellisemmin.”

Artikkelissa perehdytään siihen, miksi kapitalistiset valtiot ovat riippuvaisia talouskasvusta. Kirjoitus tekee näkyväksi sen, miten talouskasvusta on historian saatossa rakentunut perusedellytys koko demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle.

Joonas Kumpulainen 18.2.2020

Versus

Onko irtikytkentä realistinen tavoite Suomelle?

”Talouskasvun tavoittelu ilman käsitystä siitä, miten onnistunut absoluuttinen irtikytkentä konkreettisesti toteutetaan, ottaa kohtuuttoman riskin ekologisen kestämättömyyden pahimpien seurauksien toteutumisesta.”

Julkisessa keskustelussa irtikytkentä esitetään usein välttämättömänä toimena vastuullisen ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi. Artikkelissa tutustutaan irtikytkennän määrittelmään ja tehdään ajatuskoe, jonka avulla pyritään tarkastelemaan irtikytkennän realiteetteja Suomessa. 

Tutkimusyksikkö BIOS 12.3.2019

Teologia.fi

Miten kestävää hyvinvointia saadaan ilman talouskasvua?

”Tietyn aineellisen elintason saavuttamisen jälkeen yhä pienempi osa BKT:sta kuitenkin muuttuu todelliseksi hyvinvoinniksi.”

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta kirjoittaa kulutusyhteiskunnan ja kasvun ongelmista sekä tarpeesta uudenlaiselle talousajattelulle. 

Maria Joutsenvirta 1.2.2019

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.