Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kulttuurinen kestävyys

Illustration girl and a globe

Kestävä kehitys: kulttuurinen kestävyys Kulttuurinen kestävyys on neljäs kestävän kehityksen ulottuvuus. Se tarkoittaa kulttuuriperinnön vaalimista, kulttuurien kehittymistä ja välittymistä seuraaville sukupolville. Kulttuurinen kestävyys tavoittelee myös kulttuurien välisen yhteistyön edistämistä, mikä edellyttää kaikkien oikeuksien kunnioittamista. Viikon poikkitieteellinen katsaus tarkastelee kulttuurista kestävyyttä yhteistyön ja monikulttuurisuuden näkökulmista. Versus Ovatko kulttuurit vain välineitä arktisille valtioille? ”Kulttuurit, niiden kestävyys ja … Lue lisää