Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Muunlajiset huomioon

Miten muunlajisia on sysätty niin rakkauden, kielen kuin sosiologian ulkopuolelle? Mitä vaikutuksia tällä on, ja millaisia muutoksia tarvitaan? Viikon Muutos-lukupaketissa pohditaan keinoja huomioida muunlajiset paremmin niin rakkauden, kielen kuin sosiologian saralla. Muunlajisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta (eläin)lajia kuin ihmistä edustavaa. Rajallista rakkautta? Vakuuttavat rakkauskäsitykset vaativat tukemaan rakkauden kohteen kukoistamista; silloin kyse on syvällisestä toiselle hyvää … Lue lisää

Terveyden tavoittelua

Miten käsitykset terveydestä ja keinot sen edistämiseen muuttuvat tutkitun tiedon kehittymisen myötä? Tämän viikon Muutos-lukupaketin artikkelit tarkastelevat terveyttä sen edistämisen, eriarvoisuuden ja ihmiskeskeisyyden näkökulmista. Terveyttä ja mikrobeille altistumista Luonnon monimuotoisia mikrobeja tarvitaan, jotta ihmisen puolustusjärjestelmä kehittyy normaalisti ja ihminen pysyy terveenä. Heikentynyt yhteys luontoon ja vähentynyt altistuminen sen mikrobistolle muodostavat keskeisen syyn, miksi puolustusjärjestel-män häiriöt … Lue lisää

Rakenteellinen syrjintä

recycle sign

Onko Suomessa rakenteellista syrjintää? Viikon teemapaketin artikkelit nostavat esiin syrjinnän eri muotojen tunnistamattomuuden. Tämä liittyy usein vaikeuteen samaistua syrjinnän kokemukseen, jos sitä ei itse ole kokenut. Tutkimukset osoittavat selkeästi rakenteellisen syrjinnän olemassaolon Suomessa, mutta tuottavat myös tietoa epäkohtien ratkaisemiseksi. Politiikasta Rakenteellinen syrjintä tekee yhdenvertaisuudesta mahdotonta Suomessakin ”Syrjivillä yhteisöillä on usein vaikeuksia havaita syrjintä omassa toiminnassaan. … Lue lisää