Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Onko ulkonäöllä väliä?

Kukkia

Millaisia merkityksiä ulkonäölle annetaan ja mitä sillä tavoitellaan? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketin artikkeleissa tutkitaan ulkonäköön kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä moraalin, vanhemmuuden ja Kolumbian ulkonäköpaineiden näkökulmista. Miten ulkonäköä arvotetaan  ”Pidän ihmisen arvon typistämistä ulkonäköön moralistisena toimintana, jossa kyvyttömyys ulkonäkökriteerien täyttämiseen näyttäytyy moraalisesti ’vääränä’ ja antaa oikeuden sulkea kyseinen henkilö vaikutuspiirien ulkopuolelle.” Kauneus ja moraali kietoutuvat yhteen, kun … Lue lisää

Kansallinen identiteetti

Flowers

Tunnettu historioitsija Benedict Anderson kirjoitti 1980-luvulla kansakunnan olevan sosiaalisesti rakennettu, kuviteltu yhteisö. Millaiseksi yhteisöksi suomalaiset on kuviteltu, ja kuinka hyvin kuvitelma on vastannut todellisuutta? Viikon Tutkitusti-teemapaketissa tarkastellaan kriittisesti Suomen kansallista identiteettiä. Liikkeessä yli rajojen Ajatus yhtenäisestä kansakunnasta perustuu rodullistavalle ja kolonialistiselle historialle ”Yhtenäisen kansakunnan ajatus on syntynyt osana rasistista ja kolonialistista historiaa, jossa yhtenäisyyttä on … Lue lisää