Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Arveluttavat ennakkoluulot

Ennakkoluulot

Luuletko olevasi avarakatseinen? Tutkimusten perusteella jokainen meistä näyttää ajattelevan jossain määrin ennakkoluuloisesti. Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa perehdytään tutkittuihin näkökulmiin ennakkoluuloista.  Mitä eroa on ennakkoluulolla ja järkevällä yleistyksellä? ”Ennakkoluuloisuuden takaa paljastuu laajempi ajattelun ilmiö, jossa ihmiset kiinnittävät yksinkertaistavasti ja automaattisesti huomiota siihen, mikä on voimakkaasti läsnä mielessä.” Yleistykset ovat välttämättömiä sujuvan kommunikaation kannalta. Ihmisryhmien kohdalla yleistyksistä … Lue lisää

Rakenteellinen syrjintä

recycle sign

Onko Suomessa rakenteellista syrjintää? Viikon teemapaketin artikkelit nostavat esiin syrjinnän eri muotojen tunnistamattomuuden. Tämä liittyy usein vaikeuteen samaistua syrjinnän kokemukseen, jos sitä ei itse ole kokenut. Tutkimukset osoittavat selkeästi rakenteellisen syrjinnän olemassaolon Suomessa, mutta tuottavat myös tietoa epäkohtien ratkaisemiseksi. Politiikasta Rakenteellinen syrjintä tekee yhdenvertaisuudesta mahdotonta Suomessakin ”Syrjivillä yhteisöillä on usein vaikeuksia havaita syrjintä omassa toiminnassaan. … Lue lisää

Eugeniikka ja yhteiskunnallinen kontrolli

Stethoscope

Yhteiskunta ja valta -teemajakson aiheena on tällä viikolla länsimaisen tieteen synkkä piste rodunjalostusoppi. 1800-luvun lopun Englannissa kehitetty eugeniikka eli rodunjalostusoppi perustui virheelliseen käsitykseen älyllisten ominaisuuksien periytymisestä ja ihmisrotujen olemassaolosta. Ideologia tuotti eriarvoistavia hierarkioita ihmisryhmien välille ja edisti siten esimerkiksi kolonialismin tavoitteita. Myös monet modernimmat käsitykset rasismista ja sen torjumisesta ovat yhteydessä taannoiseen rodunjalostusoppiin. Kalmistopiiri Charles Darwinin … Lue lisää