Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kuluttaminen

Child looking at a phone screen

Kestävä kehitys -teemajakson päätteeksi poikkitieteellisen katsauksen aiheena on kuluttaminen. Eri tieteenalat tarjoavat hyvin erilaisia tapoja ymmärtää kuluttamista. Teemapaketissa kuluttamista tarkastellaan uskontotieteen, antropologian, sosiologian ja ympäristötutkimuksen näkökulmista.  Teologia.fi Materialismin tuolla puolen? Kuluttajuus, uskonto ja elämän tarkoitus ”Kuluttaminen tarjoaa kulttuurisesti jaetun tavan kommunikoida keitä olemme, mihin uskomme, minkälaisiin yhteisöihin kuulumme, sekä mikä meille on arvokasta ja tärkeätä.” … Lue lisää