Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Innostavia ideoita Kehittäjäopettaja-projektista

Abstract geometric pattern

Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Luotettavien lähteiden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu epävarmemmaksi ja tietoa käytetään yhä useammin harhaanjohtamisen tarkoituksessa. Kehittäjäopettaja-pilottiprojekti on avaus kouluyhteistyölle, josta Tutkitusti-hankkeessa on oltu kiinnostuneita jo pitkään. Projektissa etsimme toimivia tapoja edistää tutkitun tiedon … Lue lisää

Sukupuolet koulussa ja kasvatuksessa

Tyttö ja kirjat

Vallitseva yhteiskunta toimii edelleen vahvasti kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ja hetero-oletuksen mukaan. Nämä käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta heijastuvat myös lasten maailmaan, kuten kouluun ja leikkeihin. Millaisia vaikutuksia kyseisillä oletuksilla on lasten välisiin suhteisiin? Mitä on sukupuolisensitiivinen kasvatus? Millaisia kokemuksia sateenkaarinuorilla on perinteisten sukupuoli- ja seksuaalikäsitysten muovaamassa ympäristössä? Tämänviikkoisen syksyn teemapaketin aiheena on sukupuolet koulussa ja kasvatuksessa.  Ilmiö  … Lue lisää