Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

suhde muunlajisiin

Miten suhde muunlajisiin on muuttunut ja kaipaa muutosta? Muunlajisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta (eläin)lajia kuin ihmistä edustavaa. Tämän viikon Muutos-lukupaketissa tarkastellaan muuttuvaa rajanvetoa ihmisen ja muunlajisen välillä sekä ihmiskeskeisyyden synnyttämiä haasteita. Kielettömät muunlajiset? Kielenä voidaan pitää merkitykselliseksi tarkoitettua ja koettua ilmaisua, joka suuntautuu jotakuta kohti. Tällöin kieli on lajirajoja ylittävä ilmiö; ihmiset ja muunlajiset kommunikoivat … Lue lisää

Mahdikkaat mainokset

Oletko joskus ollut mainoksen uhri? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa selvitetään, millä keinoin mainokset vetoavat meihin ja osallistuvat ympäröivän todellisuuden rakentamiseen ihannekuvia luomalla. Kielenkäyttö mainonnassa ”Käsityksemme siitä, mikä on ekologista ja kestävää, rakentuu mitä suurimmissa määrin juuri mainonnan pohjalta.” Mainonta ja sisältömarkkinointi tarjoavat kuluttajalle ihanteita ja luovat mielikuvia. Kun mainonta painottaa yksilöiden vastuuta kestävissä valinnoissa, varjoon jää … Lue lisää