Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Terveyden tavoittelua

Miten käsitykset terveydestä ja keinot sen edistämiseen muuttuvat tutkitun tiedon kehittymisen myötä? Tämän viikon Muutos-lukupaketin artikkelit tarkastelevat terveyttä sen edistämisen, eriarvoisuuden ja ihmiskeskeisyyden näkökulmista. Terveyttä ja mikrobeille altistumista Luonnon monimuotoisia mikrobeja tarvitaan, jotta ihmisen puolustusjärjestelmä kehittyy normaalisti ja ihminen pysyy terveenä. Heikentynyt yhteys luontoon ja vähentynyt altistuminen sen mikrobistolle muodostavat keskeisen syyn, miksi puolustusjärjestel-män häiriöt … Lue lisää

Hämmästystä ja taidetta

Millainen merkitys tunteilla ja taiteella voi olla muutoksissa? Tiede erotetaan monesti tunteista ja taiteesta, vaikka tunteet motivoivat tutkimaan ja taide voi herätellä uteliaisuutta ja vaihtoehtoisia tietämisen tapoja. Tämän viikon Muutos-lukupaketti keskittyy hämmästyksen tunteeseen tiedettä edistävänä voimana ja taiteeseen vaihtoehtoisten ajattelu- ja toimintatapojen tarjoajana. Hämmästys (tieteellistä) ajattelua edistämässä Hämmästys voidaan määritellä hengellisenä, moraalisena ja esteettisenä tunteena, … Lue lisää

Kuluttajan vaikuttavat valinnat

smart phone visual

Vaikuttamisen monet muodot -lukemistossa pureudutaan kuluttamiseen vaikuttamisen keinona. Artikkeleissa pohditaan mm. poliittista kuluttajuutta ja kulutusvalintojen mahdollisuuksia vaikuttaa suurempiin päämääriin. Kulutusvalinnoilla kestävämpään tulevaisuuteen ”Marketeissa ja myymälöissä valinnanvaraa on hyllymetreittäin, ja lähes jokaisessa tuoteryhmässä kuluttajan on mahdollista valita toisia ’vihreämpi’ vaihtoehto.” Kestovaippojen ostajat ovat tietoisia kulutusvalintojensa ekologisuudesta, mikä tekee näkyväksi yksilöille sysätyn vastuun ympäristötuhon torjunnassa. Kestovaippojen käytössä … Lue lisää