Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Valkoinen pelastaja ja hyväntekijyys

Apple and butterfly

Saavutetaanko hyväntekijyydellä aina hyvää? Entä millaisiin narratiiveihin auttaminen kytkeytyy? Tällä kertaa kriittisen linssin läpi tarkastellaan hyväntekijyyttä. Humanitaarisella avulla ja hyväntekijyydellä tavoitellaan yleensä lähtökohtaisesti hyviä asioita. Viikkopaketin artikkelit nostavat kuitenkin esiin ongelmallisuuksia, joita voi syntyä, jos auttaminen päätyy toistamaan epätasa-arvoisia valtasuhteita ja stereotyyppistä kuvastoa.  Antroblogi Hyväntekijyys ja kolonialismin taakka ”Valkoisen pelastajan narratiivi toisintaa vanhaa koloniaalista näkemystä takapajuisesta … Lue lisää

Eriarvoistavat rajat

An airplane and a fish

Miten rajat kohtelevat eri henkilöitä? Millaisia kategorioita rajat tuottavat? Millaista valtaa rajoilla käytetään? Nykyinen käsitys maailmasta ja sen järjestymisestä perustuu pitkälti valtioiden rajoihin. Viikon teemapaketin aiheena ovat eriarvoistavat rajat, ja artikkeleissa tutkitaan rajojen hierarkisoivaa luonnetta. Toisille rajat ovat este, kun taas toisille ne ovat lähes näkymättömiä.  Liikkeessä yli rajojen Kaksi ”pakolaiskriisiä” ja suojelun rajat ”Vaikka … Lue lisää