Muunlajiset huomioon

Miten muunlajisia on sysätty niin rakkauden, kielen kuin sosiologian ulkopuolelle? Mitä vaikutuksia tällä on, ja millaisia muutoksia tarvitaan? Viikon Muutos-lukupaketissa pohditaan keinoja huomioida muunlajiset paremmin niin rakkauden, kielen kuin sosiologian saralla. Muunlajisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta (eläin)lajia kuin ihmistä edustavaa. Rajallista rakkautta? Vakuuttavat rakkauskäsitykset vaativat tukemaan rakkauden kohteen kukoistamista; silloin kyse on syvällisestä toiselle hyvää … Lue lisää

Kuoleman äärellä

Kuinka eri aikakausina on kuoltu ? Muutos-lukupaketti tarkastelee kuoleman jäsentämistä nyt ja ennen sekä kuoleman toimijoita. Maailma muuttuu – entä kuolema? Yhteiskunnallisella tasolla kuolemaa on perinteisesti hahmotettu uskontojen avulla. Muutosta on havaittavissa; nykyajassa kuolemaa jäsennetään monesti lääketieteen avulla, ja saattohoidossa olevista potilaista usea löysi lohtua ja merkitystä olemassaoloon luonnosta ja taiteesta. ”Luonnon kiertokulkua havainnoimalla kuolemallekin … Lue lisää

suhde muunlajisiin

Miten suhde muunlajisiin on muuttunut ja kaipaa muutosta? Muunlajisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta (eläin)lajia kuin ihmistä edustavaa. Tämän viikon Muutos-lukupaketissa tarkastellaan muuttuvaa rajanvetoa ihmisen ja muunlajisen välillä sekä ihmiskeskeisyyden synnyttämiä haasteita. Kielettömät muunlajiset? Kielenä voidaan pitää merkitykselliseksi tarkoitettua ja koettua ilmaisua, joka suuntautuu jotakuta kohti. Tällöin kieli on lajirajoja ylittävä ilmiö; ihmiset ja muunlajiset kommunikoivat … Lue lisää

Muuttuva kieli

Kynä, sakset ja äänestyslippu

Miten kieli muuttaa maailmaa ja muuttuva maailma kieltä? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa tutkitaan kieltä ja sanoja keinoina käyttää valtaa ja vaikuttaa.  Muunlajisia oomme kaikki, kaikki! ”Valpas kielenkäyttäjä karsii omasta kielenkäytöstään aasiksi tai rotaksi haukkumisen ja tunnistaa poliittiset pyrkimykset, joilla joitain ihmisiä parveutetaan loisiksi.” Vuonna 2019 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) lisäsi uudissanalistalleen sanat muunlajinen, toisenlajinen. Kielellä … Lue lisää

Uskotko taikuuteen?

Ajattelitko taikauskon jääneen noitavainoihin? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa tutustutaan 1600-luvun noituuden lisäksi suomalais-karjalaisiin loitsuparannuksiin ja moderniin taikauskoon. Taikuus 1600-luvulla ”- – muiden vahingoittamiseen tähtäävä noituus laskettiin 1600-luvulla pahimpien rikosten joukkoon, ja siitä voitiin rangaista kuolemalla.” Vastoin yleistä mielikuvaa 1600-luvun taikuus oli useammin arkipäivän taikuutta kuin roviolla poltettavia noitia. Noituus oli kuitenkin vakavasti otettavaa toimintaa, sillä … Lue lisää

Populismi

kukkia

Mitä on populismi? Viime vuosina käsitteestä on muodostunut politiikkakeskustelun tärkeimpiä käsitteitä ja kamppailun välineitä. Populismia on akatemiassa määritelty eri tavoin, mutta yleensä sillä viitataan retoriikkaan, joka vetoaa kansaan, rakentaa vastakkainasettelua ”meidän” ja ”heidän” välille sekä kritisoi eliittiä. Kansalaisuus ja demokratia -teemajakso jatkuu tällä viikolla lukemistolla, joka avaa tutkittuja näkökulmia populismiin. Mitä on populismi? Populismin tutkimuksen … Lue lisää

Tiede ja kolonialismi

Books

Miten tiede on osallistunut kolonialistisen maailmankuvan rakentamiseen? Entä miten nykytiede pyrkii ottamaan huomioon sen kolonialistisen historian? Tiede- ja kolonialismi -teemapaketissa perehdytään antropologian ja arkeologian kolonialistiseen historiaan, sekä tarkastellaan kyseisten tieteenalojen tapoja huomioda kivulias historia nykyisin. Hybriksen artikkelissa tutustutaan taas dekoloniaaliseen teoriaperinteeseen, joka perustuu kolonialismin kritiikille.  Kalmistopiiri Saamelaisaineistojen palautuksen ja tutkimuksen perusteita ”Koko meidän museo on kolonialistinen … Lue lisää

Kuka omistaa menneisyyden?

Frog on a shoulder

Tiistain teemapaketit jatkuvat uusin aihein. Yhteiskunta ja valta -teemajakso pureutuu historian ja yhteiskunnan kiemuroihin ja tarkastelee vallan ilmenemistä niissä. Tämän viikon poikkitieteellisessä katsauksessa kyseenalaistetaan historiankirjoituksen objektiivisuus ja yksiselitteisyys, ja tutustutaan sen mahdollisuuksiin muokata käsityksiä menneestä, nykyisyydestä ja identiteetistä.  Areiopagi Historian oppikirjojen sokeat pisteet ”Ehkä se myyttien runsaus on yks johtolanka, mitä vois lähteä seuraamaan. Kun … Lue lisää