Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Internet aktivismin alustana

Matkapuhelin

Tällä viikolla vastarintaa tutkitaan internetin kontekstissa. Internet ja digitalisaatio ovat mullistaneet viestintää ja vaikuttamista, ja siten luoneet myös uuden tilan aktivismille. Lukemiston artikkeleissa nostetaan esiin internetin luomat mahdollisuudet kiertää portinvartijuuksia ja yhteiskunnan asettamia rajotteita ilmaisulle, sekä toisaalta luoda näkyvyyttä tai anonymiteettia.  #MarchForOurLives – joukkosurmasukupolven #-aktivismi haastaa perinteisen median ”Somesta onkin tullut tärkeä osa nykypäivän nuorisoaktivismia … Lue lisää