Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Eugeniikka ja yhteiskunnallinen kontrolli

Stethoscope

Yhteiskunta ja valta -teemajakson aiheena on tällä viikolla länsimaisen tieteen synkkä piste rodunjalostusoppi. 1800-luvun lopun Englannissa kehitetty eugeniikka eli rodunjalostusoppi perustui virheelliseen käsitykseen älyllisten ominaisuuksien periytymisestä ja ihmisrotujen olemassaolosta. Ideologia tuotti eriarvoistavia hierarkioita ihmisryhmien välille ja edisti siten esimerkiksi kolonialismin tavoitteita. Myös monet modernimmat käsitykset rasismista ja sen torjumisesta ovat yhteydessä taannoiseen rodunjalostusoppiin. Kalmistopiiri Charles Darwinin … Lue lisää