Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Tieto ei synny tyhjiössä

Mitä ja miten tutkitaan?  – Yhteiskunnalla, tutkijan asemalla ja taustaoletuksilla on vaikutusta Tämän viikon Muutos-lukupaketti tarkastelee tieteen tekemisen ja ymmärtämisen muutoksia, joissa arvovapauden mahdollisuus kyseenalaistetaan ja tutkijan taustan avaamisen merkitys läpinäkyvyydelle hahmotetaan. Tiede ja mahdoton arvovapaus? Tiedettä voidaan pitää arvovapaana, jos se ei sitoudu mihinkään maailmankatsomukseen. Ihmiset tekevät tiedettä erilaisilla todellisuus- ja tietokäsityksillä, ja ne … Lue lisää