Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Sukupuolet koulussa ja kasvatuksessa

Tyttö ja kirjat

Vallitseva yhteiskunta toimii edelleen vahvasti kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ja hetero-oletuksen mukaan. Nämä käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta heijastuvat myös lasten maailmaan, kuten kouluun ja leikkeihin. Millaisia vaikutuksia kyseisillä oletuksilla on lasten välisiin suhteisiin? Mitä on sukupuolisensitiivinen kasvatus? Millaisia kokemuksia sateenkaarinuorilla on perinteisten sukupuoli- ja seksuaalikäsitysten muovaamassa ympäristössä?

Tämänviikkoisen syksyn teemapaketin aiheena on sukupuolet koulussa ja kasvatuksessa. 

Ilmiö 

Muunsukupuolisena tyttöjen ja poikien koulussa

”Suomalainen peruskoulu ei ole ainakaan haastateltujen kouluaikana tarjonnut muunsukupuolisille tukea oman sukupuolisuuden tunnistamiseen, ilmaisemiseen tai sanoittamiseen”

Kasvatustieteiden maisteri Henrietta Pihlaja ruotii artikkelissaan sukupuolinormien vaikutusta koulumaailmaan ja muunsukupuolisten oppilaiden asemaan normatiivisessa koulujärjestelmässä.

Henrietta Pihlaja 23.3.2020

Alusta!

Sateenkaarinuoret toivovat, että moninaisuus ymmärrettäisiin vihdoin hyväksi asiaksi

”Nuoret haluaisivat, että sateenkaariteemoista puhuttaisiin avoimesti jo lapsuudesta saakka sekä lapsille että näiden vanhemmille”

Meri Vainiomäen artikkeliin on haastateltu tutkija Riikka Taavettia ja valtakunnallisen Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelun toiminnanjohtaja Mikko Väisästä. Haastateltavat tuovat esiin tutkimuksissa esiin nousseita huomioita sateenkaarinuorten kokemuksista ja toiveista julkiseen keskusteluun, kasvatukseen ja kouluympäristöön liittyen. Myös sateenkaarinuorten vanhempien tukeminen nähdään tärkeänä. 

Meri Vainiomäki 9.10.2014

AntroBlogi

Lasten sukupuolikäsitykset sosiaalisissa suhteissa

”Tytöille ja pojille tarjottavat roolit ja mahdollisuudet ovat paljon kapeampia kuin lapset itse toivovat.”

Filosofian maisteri Hanna Louhimo tarkastelee julkaisussa, miten sukupuoli ja sukupuolisuus ilmenevät lasten maailmassa, joka saa vahvoja vaikutteita vallitsevasta heteronormatiivisuudesta.

Hanna Louhimo 27.4.2018

Faktabaari

Kouluissa saa puhua tytöistä ja pojista myös Opetushallituksen nykylinjan mukaan

”Tiivistettynä ja yksinkertaistettuna sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa lapset otetaan tasa-arvoisesti huomioon, eikä sukupuoli määritä vaikkapa erityyppisiä leikkejä eri sukupuolille. Sukupuolista puhumista se ei kiellä.”

Faktabaarin julkaisu oikaisee sosiaalisessa mediassa levinnyttä harhaanjohtavaa väitettä, jonka mukaan Opetushallituksen tasa-arvo-opas kieltäisi tytöistä ja pojista puhumisen kouluissa. Artikkeliin haastateltu opetusneuvos Jorma Kauppinen kertoo, mistä sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa on kyse. 

Faktabaari 21.8.2022

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.