Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Sosiaalinen kestävyys

allegra_syksy2022_banneri 10

Yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta on sosiaalinen kestävyys, jonka keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Sosiaalisen kestävyyden tärkeimpiä tavotteita on eriarvoisuuden poistaminen sen eri muodoissa. Viikon teemapaketissa tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden määritelmää, haasteita ja parannuskeinoja.

Alusta!

Mitä sosiaalinen kestävyys on ja miten sitä voi mitata?

”Sosiaalinen kestävyys lähtee ihmisarvosta, jonka toteutuminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten välillä.”

Dosentti ja työelämäprofessori Elli Aaltonen avaa artikkelissa sosiaalisen kestävyyden käsitettä ja tarkastelee sen mittaamiseen käytettäviä mittareita.

Elli Aaltonen 2.6.2022

Hybris

Ympäristöherääminen alkuperäiskansakulttuurien elinvoimaisuuden uhkana

”- – tarjoaisiko institutionaalisen monimuotoisuuden lisääminen tien valtaväestön ja alkuperäisväestön välisten ristiriitojen ratkaisemiseen ja samalla myös sosiaalisesti kestävämpään ympäristöpolitiikkaan?”

Artikkelissa tarkastellaan teknologisen ja utilitaristisen yhteiskuntamallin vaikutuksia alkuperäiskansojen kulttuuriin sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Näkökulmaa havainnollistetaan muun muassa perinteisen saamelaisen poronhoidon ja valtion sille asettamien raamien yhteensopimattomuudella.

Petteri Näreikkö 2/2017

Politiikasta

Globaali eriarvoisuus ja haavoittuvuuden politiikka

”Oikeudenmukaisuus- ja eriarvoisuuskysymysten ymmärtämiseksi tarvitsemme huolellisia analyyseja myös siitä, miten ympäristön ja luonnonvarojen käytön hyödyt ja haitat jakautuvat eri ihmisten ja yhteiskuntien kesken.”

Kehitysmaatutkimuksen professori Anja Nygren avaa artikkelissa talouskasvun ja ympäristöuhkien yhteyttä globaaliin eriarvoisuuteen.

Anja Nygren 23.11.2018

Versus

Miltä oman kodin purkaminen tuntuu?

”Jotta kaavatyössä pystyttäisiin huomiomaan sen sosiaaliset vaikutukset paremmin ja toteuttamaan prosessi sosiaalisesti kestävällä tavalla, tulisi katse siirtää rakennuksista ihmisiin.”

Artikkelissa tarkastellaan kaupunkisuunnittelua sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Artikkeli tarttuu asukkaiden osallisuuteen ja huomioimiseen purkavassa uusrakentamisessa.

Moona Tikka 28.6.2022

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.