Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Siirtolaisuus oli osa suomalaisen työväenliikkeen syntyä

Siirtolaisuus oli osa suomalaisen työväenliikkeen syntyä

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN

25.4.2018
tiedeviestintä, tutkitusti, tiedejulkaiseminen, siirtolaisuus, suomalaisuus, työväenliike

Kuva: Museovirasto

Monet siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon liitettävät uhkakuvat ovat varsin pitkäikäisiä ja muuttumattomia. Esimerkiksi pelot kehitysmaista vyöryvästä halpatyövoimasta huolestuttivat suomalaisen työväenliikkeen parissa jo sata vuotta sitten.

Filosofian tohtori Aleksi Huhta on väitöstutkimuksessaan käsitellyt amerikansuomalaisen työväenliikkeen suhdetta etniseen moninaisuuteen 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa tämän historian muistaminen voisi tuoda perspektiiviä myös nykykeskusteluihin maahanmuutosta.

Suomalainen työväenliike syntyi 1800- ja 1900-luvun vaihteessa vilkkaimpien Amerikan-siirtolaisuuden vuosina. Siirtolaisuus muovasi keskeisin tavoin varhaista työväenliikettä, ja suurella osalla 1900-luvun alun suomalaisista työväenaktiiveista oli henkilökohtaista maahanmuuttajakokemusta. Huhta valaisee aihetta Liikkeessä yli rajojen -blogin artikkelissa:

Lue koko teksti täältä

Liikkeessä yli rajojen -blogi julkaisee poikkitieteelliseen tutkimukseen perustuvia, aiemmin julkaisemattomia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä. Blogia ylläpitää Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry.

TUTUSTUTHAN MYÖSYHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME