Sauno itsellesi menneisyys

Sauno itsellesi menneisyys

Mitä me koemme, kun saunomme? Millainen on voimakkaasti kulttuuriperintöön ja maisemaan sidottu kokemus?

Tutkija Laura Seesmeri on tarkastellut maisemantutkimuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan “Sauno itsellesi menneisyys – Kehollisuus osana muistelua ja esitettyä kokemusta” saunomista kehollisena kokemuksena, jossa sekoittuvat kokijan omat muistot, kulttuurilliset merkitykset ja luontosuhde. Seesmeren mukaan sauna on paikka, jossa meillä on mahdollista saunoa itsellemme menneisyys.

Tutkimus tarkastelee saunomiskokemuksia käyttäen aineistona muistitietokerrontaa ja kiuasmainontaa aina 1950-luvulta alkaen. Nämä aineistokokonaisuudet muodostavat yhdessä mielenkiintoisen kuvan saunomisen merkityksistä modernissa Suomessa. Sauna on säilynyt monelle paikkana, joka tekee mahdolliseksi menneisyyteen kurottavan luonnonläheisen kokemuksen.

Teoksen on kustantanut Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

TUTUSTUTHAN MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME