Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Sateenkaareva vastarinta

Kissa ja mielenosoituskyltti

Sateenkaarivähemmistöillä jos kenellä on pitkä historia toisin tekemisessä. Yhteisöjen pitkäjänteinen työ yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen jää kuitenkin usein poliittisten kiistojen varjoon. Tällä viikolla Tutkitusti-verkosto tarjoaa näkökulmia sateenkaarevan vastarinnan eri muotoihin. 

Logo Katsomukset

”Älä jätä identiteettiäsi oven taakse vaan julista sitä”: Abby Stein, rabbi ja transaktivisti

”Pelkkä suvaitsevaisuus ei riitä vaan jokaiselle on oltava aidosti tilaa uskonnollisissa yhteisöissä.”

Artikkeli esittelee transaktivisti Abby Steinin tarinaa ensimmäisenä hasidiyhteisössä kasvaneena avoimesti transsukupuolisena naisena, josta tuli transaktivisti. Stein osallistui helmikuussa 2021 Helsingin Limud-konferenssiin, jossa nosti esiin sukupuolen moninaisuuden myös vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa. 

Mercédesz Czimbalmos ja Riikka Tuori 9.3.2021

Muunsukupuolisten aktivistien poliittiset selfiet

”Muunsukupuoliset aktivistit haastavat selfie-kuvillaan hallitsevaa ja haitallista kuvastoa transihmisyydestä ja luovat kokonaan uusia tapoja tehdä marginalisoituja kehoja ja identiteettejä näkyväksi.”

Maisterintutkielmaansa pohjaten Heini Salminen kirjoittaa muunsukupuolisten selfie-aktivismista sosiaalisessa mediassa. Selfiet haastavat ja tuovat vaihtoehtoja perinteiselle representaatiolle marginalisoiduista kehoista ja identiteeteistä, ja luovat siten uusia ja tarpeellisia samaistumispintoja.

Heini Salminen 8.12.2021

Logo AntroBlogi

Islamia Queeristi – haastattelussa Wisam Elfadl ja Mire Mroué

”Queer-identiteetin ja hyvän muslimiuden tavoitteen ristipaine on uuvuttavaa, jos identiteettinsä takia joutuu ulossuljetuksi uskonyhteisöstään.”

Artikkelissa tutustutaan Islamia Queeristi -hankkeeseen ja haastatellaan sen takana olevia Mire Mrouéllea ja Wisam Elfadlia. Mrouélle ja Elfadli peräänkuuluttavat muun muassa moninaisempaa islamin tulkintaa ja opetusta, sekä toivovat turvallista tilaa harjoittaa uskontoa. 

Annika Lepistö 28.6.2021

Logo Politiikasta

Syrjäytettyjen tunteet aktivismissa

”Transaktivismi ei kuitenkaan ole vain poliittista toimintaa, vaan linkittyy sitä tekevien omiin kokemuksiin, tunteisiin ja taisteluihin omasta ja muiden elintilasta ja oikeuksista.”

Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat -hankkeen tutkijat avaavat tekstissä omien osaprojektiensa avulla transaktivismia Suomessa. Kirjoituksessa nousee esiin transaktivismin pitkä historia ja oma yhteisöllinen toiminta, joka jää usein julkisuuden poliittisten kiistojen jalkoihin. 

Tuula Juvonen, Lotta Kähkönen, Luca Tainio ja Varpu Alasuutari 8.2.2022