Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Ruoka – ravintoa ja merkityksiä

Millaisia ajattelutapoja ja merkityksiä ruokaan ja sen tuottamiseen liittyy?

Tämän viikon Muutos-lukupaketissa tarkastellaan ruuantuotannon tulevaisuutta, ruokamaun muovautumista, ruokavaliolla viestimistä sekä uskontojen vaikutusta ruokailutapoihin.

Logo Versus

Vallitsevia ajattelutapoja kyseenalaistamassa

Itsestään selvinä otettujen asioiden ja oletusten kohtaaminen voi tarjota mahdollisuuden niiden kriittiseen arviointiin ja muuttamiseen. Suomessa ruuantuotannon ja -kulutuksen taustalla vaikuttaa olevan oletuksia, joiden mukaan muunlajisia saa käyttää ravintona ja yksilöllä on oikeus valita ruokansa omien arvojensa mukaan.

”Miten muuttaa ruokajärjestelmässä vallitsevaa välineellistä eläinkäsitystä?”

Annika Lonkila ja Minna Kaljonen 20.6.2023

Mitä ruoka kertoo syöjästä?

Korkeakoulutus yhdistyy laajempaan ja kokeilevampaan ruokamakuun, ja tulojen kasvu liittyy useasti terveyden painottamiseen ruokaa ostaessa. Nykyään ruokavaliot ovat monipuolistuneet, ja niillä viestitään enenevissä määrin siitä, millainen olen, mihin kuulun ja mitä kannatan.

”Luokka-asema on monin tavoin yhteydessä siihen, miten syömme – ja miten ajattelemme, että meidän tulisi syödä.”

Taru Lindblom 28.9.2020

Logo teologia.fi

Uskonnot vaikuttavat ruokavalintoihin

Suuri osa uskonnoista erottaa ihmisen eläinmaailmasta ja asettaa ihmisen eläinten yläpuolelle, minkä seurauksena lihan syöminen hyväksytään näissä uskonnoissa. On myös uskontoja, jotka korostavat kaikkien elävien ja elottomien olentojen yhteyttä ja kieltävät niin ihmisten kuin eläinten tappamisen.

”Ruokaan liittyvät tavat ja säännöt kertovat niistä käsityksistä, joita yhteisöllä on esimerkiksi luonnosta, elämän päämääristä ja tarkoituksesta sekä yliluonnollisesta.”

Heikki Pesonen 6.10.2020