Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

rakkautta ilmassa

Mitä kaikkea rakkaus saa aikaan? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketti tarjoaa tutkittuja näkökulmia rakkauteen ja sen rooliin yhteiskunnan, kokemusten ja arvojen jäsentäjänä. 

Logo Eläimiksi

Egoismi vai rakkaus?

”Mielihyvää korostava rakkauskäsitys saattaa upottaa meidät rakkauden paradoksiin, jolloin eläimiä sekä rakastetaan että tapetaan ja syödään.”

Rakkauskäsityksemme vaikuttavat siihen, miten kohtaamme ja kohtelemme eläimiä. Rakkauskäsitykset ovat kulttuurisidonnaisia ja niitä muovaa myös henkilöhistoria.

Elisa Aaltola 18.12.2019

Logo Perheyhteiskunta

Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn teiltä: Tahdotteko säilyttää avioliittoinstituution?

”Länsimainen ymmärrys parisuhteesta linkittyy erottamattomasti romanttiseen rakkauteen, eikä sitä voida täysin irrottaa avioliittoinstituutiosta.”

Avioliitto jäsentää merkittävällä tavalla läheissuhteita ja kytkeytyy ideaaliin romanttisesta rakkaudesta parisuhteessa. Tämä parisuhdenormatiivisuus asettaa romanttisen ja eksklusiivisen parisuhteen ensisijaiseksi ja toiseuttaa siitä poikkeavia suhteita. 

Mariia Koistinen 16.5.2019

Riemua ja paniikkia: kokemukset ensirakkaudesta yhdistävät eri sukupolvia

”Sukupolvisesta perspektiivistä länsimainen kulttuuri kuljettaa romanttisen parisuhderakkauden ihannetta ja parisuhdemallia sukupolvelta toiselle.”

Nuoruuden kokemukset ensirakkaudesta ja ihastumisesta ovat yllättävän samankaltaisia eri sukupolvien välillä. Ensirakkaus näyttää muodostavan yhden elämän merkkipaaluista ja rakkauden voikin ymmärtää yksilöä muokkaavana kokemuksena. 

Ilona Hoikkala 9.6.2020

”Suutele minua!” Riimuin kirjoitettuja rakkausloitsuja rautakauden ja keskiajan taitteesta

”Skandinaavisessa mytologiassa rakkauteen ja hedelmällisyyteen yhdistettiin oma jumaluus, Freija, ja rakkaus ja rakastaminen mainitaan mustasukkaisuuden ohella myös saagoissa.”

Rakkaus ja sen kaipuu näkyvät rautakauden ja keskiajan riimukirjoituksissa usein rakkausloitsujen muodossa. Loitsuilla saatettiin pyrkiä mm. herättämään tai säilyttämään rakkauden tunnetta. 

Ulla Moilanen 14.2.2020