Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Propaganda

kissa ja TV

Mitä propaganda kertoo todellisuudesta? Propaganda on järjestelmällistä ja suostuttelevaa viestintää, jonka tarkoituksena on ohjata kohdeyleisön ajatuksia. Propaganda voi olla hyvinkin hienovaraista ja nimenomaan suostuttelevaa, minkä vuoksi yleinen käsitys propagandasta täysin valheellisena informaationa voi johtaa harhaan. Viikon Tutkitusti-lukemistossa tarkastellaan propagandaa Ukrainan sodan ja koronakriisin ympärillä.

Putinin sodan temppeli

”Putinin propagandakoneisto on tunnettu ideologisesta moniarvoisuudestaan ja joustavuudestaan – tavasta, jolla se keksii ja myy uusia ja kilpailevia ideologioita eri ryhmille eri aikoina.”

Helsingin yliopiston tutkija Sean Griffin on tutkinut Venäjän ja Ukrainan kirkkohistoriaa. Artikkelissaan Griffin analysoi kristinuskon kietoutumista valtion propagandaan Venäjällä. Vuoden 1945 suuresta voitosta on muodostunut Putinin aikakaudella venäläisen poliittisen identiteetin ydinmyytti, jota tukee voiton teologia. 

Sean Griffin 20.5.2022

Sotauutisointi on propagandan läpäisemää

”Kansainvälisten konfliktien leimahtaessa uutismedian on vaikea pitäytyä riippumattomana oman maan hallinnosta.”

Poliittisen viestinnän tutkija Markus Ojala analysoi Ukrainan sodan ympärillä käytyä sotauutisointia media/valtio-suhteen teorian pohjalta. 1980-luvulla syntynyt teoreettinen suuntaus esittää, että uutisointi konflikteista oikeuttaa yleensä maan omia ja sen liittolaisten toimia. Ojalan mukaan tämä on nähtävissä myös Ukrainan sodan uutisoinnissa, jossa länsimaiden roolin kriittinen tarkastelu konfliktissa on jäänyt marginaaliin. 

Markus Ojala 7.6.2022

Koronamilitarismi Egyptissä – hallinnon uusi spektaakkeli

”Koronakriisin yllättäessä on armeijan julkisuuskuvasta vastaavalla osastolla ollut kiire tuottaa uutta materiaalia.”

Koronakriisin myötä Egyptissä on ollut havaittavissa Egyptin armeijan viestintäyksikön tuottama spektaakkeli koronavirusta vastaan kansalaisia suojellakseen. Huolta aiheuttaa mahdollinen viimeistenkin kriittisten äänten hiljentäminen ja koronarajoitusten todellisuudesta poikkeava tapa esittää tilannetta.

Liina Mustonen 24.4.2020