Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Populistin ”kansa” on vain retorinen rakennelma

Populistin ”kansa” on vain retorinen rakennelma

”Mitä on populismi?”

Populistit sanovat päästävänsä kansan äänen kuuluville. Unkarin, Puolan, Turkin ja Latinalaisen Amerikan esimerkit kuitenkin osoittavat, ettei populistien menestys ole suinkaan korjannut demokratiavajetta vaan johtanut kansan nimissä harjoitettuun autoritaarisuuteen. Viestimien valjastaminen ja kansalaisyhteiskunnan kurittaminen perustellaan sillä, että kaikki tapahtuu kansan tahdosta. Mitä on populismi? osoittaa, ettei populistien kansa koskaan ole todellinen kansa vaan silkka retorinen rakennelma.

Kirjoittaja Jan-Werner Müller toimii politiikantutkimuksen professorina Princetonin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita populismista, Saksan lähihistorian politiikasta ja liberaalin demokratian nykytilasta. Teos on Eurooppalaisen filosofian seuran kustantama ja sen on suomentanut Tapani Kilpeläinen.

Tutustu teokseen täällä

Hae
esseeaineisto täältä

Tutkitusti hakukoneella löydät esseeaineistoosi monipuolisia lähteitä.