Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Populismi

kukkia

Mitä on populismi? Viime vuosina käsitteestä on muodostunut politiikkakeskustelun tärkeimpiä käsitteitä ja kamppailun välineitä. Populismia on akatemiassa määritelty eri tavoin, mutta yleensä sillä viitataan retoriikkaan, joka vetoaa kansaan, rakentaa vastakkainasettelua ”meidän” ja ”heidän” välille sekä kritisoi eliittiä. Kansalaisuus ja demokratia -teemajakso jatkuu tällä viikolla lukemistolla, joka avaa tutkittuja näkökulmia populismiin.

Logo Alusta

Mitä on populismi? Populismin tutkimuksen lyhyt historia

”Puhe populismista on usein historiallisen diskurssin jatkumo, jossa kaikki vallitsevaan poliittiseen linjaan kriittisesti suhtautuvat vastustajat on helppo leimata tyhjänpuhujiksi, opportunisteiksi tai demokratian vastustajiksi.”

Artikkeli valottaa populismin tutkimuksen historiaa ja esittelee tärkeimpiä populismia tutkineiden ajatuksia. Yhdysvaltojen People’s party -puoluetta pidetään ensimmäisenä populistisena puolueena, ja tämän jälkeen populismia onkin määritelty erilaisin tavoin akateemisessa kontekstissa. 

Ville Vahosalmi 20.6.2017

Logo Katsomukset

Uskonto, populismi ja media kietoutuvat erottamattomasti yhteen

”Kun sekä ihastujat että pöyristyjät jakavat sisältöä, sen saama näkyvyys kasvaa eksponentiaalisesti.”

Viime vuosina on ollut havaittavissa trendi nationalistipopulistisesta politiikasta, joka liittoutuu uskonnollisten liikkeiden kanssa ja hyödyntää digitaalista mediaa. Artikkelissa esitellään monitieteistä Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä (Merelpo) -tutkimushanketta, joka pyrkii tuottamaan tietoa uskonnollisesta populismista ja sen merkityksestä. 

Katja Valaskivi 17.11.2021

Logo Etiikka

Verkostoyhteiskunnan elitismi ja populismi

”Tieto- ja verkostoyhteiskunnan muodostuminen ja sen oligarkiakehitys ovat populismin välitön tausta.”

Lauri Snellman pohtii kirjoituksessaan nykyisen globaalin verkostoyhteiskunnan suhdetta populismiin ja demokratiaan. Kaupunkien tieto- ja palvelukeskuksista on muotoutunut verkostojen keskuksia syrjäseutujen kytkeytyessä niihin heikosti. Asetelma luo ongelman demokratialle ja tilaisuuden populismille, joka ei kuitenkaan onnistu tarjoamaan vaihtoehtoa ekskluusioon ja ekstraktioon perustuvalle nykyverkostolle. 

Lauri Snellman 6.5.2020

Populismi, demokraattinen edustus ja radikaalioikeiston kynnys

”Halussaan tuoda valtaan oikea kansa populistit määrittelevät kansan ja enemmistön demokraattisesta prosessista riippumattomaksi olioksi.”

Artikkelissa tarkastellaan populismin suhdetta demokratiaan. Esiin nousee erityisesti populistinen tapa käsittää kansa olemuksellisesti, mikä mahdollistaa myös sen erottamisen demokraattisesta prosessista, ja yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksien rajaamisen kansan nimessä. 

Erkki Vainikkala 6.4.2021