Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Perheen merkitykset

Perheen merkitykset

BY: PERHE, SUHTEET JA YHTEISKUNTA

13.2.2018

Väheneekö perheen merkitys ystävyyssuhteiden korostuessa? Merkitseekö perhe käsitteenä mitään individualisoituvassa yhteiskunnassa?

Perhe, suhteet ja yhteiskunta -sivusto kokoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ajankohtaisiin perhe- ja läheissuhteiden ilmiöihin.

Perhe näyttäytyy sosiologisessa ajattelussa jopa zombie-kategoriana, koska siihen liitetyt henkilökohtaiset merkitykset vaihtelevat. Yksilöllisten mieltymysten ja valintojen varaan rakentuvaa perhettä on vaikeaa määritellä yleispätevästi ja tunnistaa havainnointiin tai mittaamiseen perustuvan tutkimuksen keinoin.

Sosiaalipsykologi, väitöstutkija Vaula Tuomaala tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan äitiyttä, perheellistymistä ja lasten perhekokoonpanoja avioliittoperheen ulkopuolella. Tutkimushankkeessa perhettä pyritään lähestymään avoimena, tutkimuksessa selvitettävänä asiana ja tutkittavien omien määrittelyiden kautta.

Äitien omien perhekäsitysten ohella hankkeessa ollaan kiinnostuneita siitä, keitä äidit katsovat kuuluvan vastasyntyneen lapsensa perheeseen. Lapsen perhe laajenee tutkimuksen perusteella usein kotitalouden ulkopuolelle: enimmäkseen muualla asuviin sukulaisiin, mutta usein myös ystäviin.

Lue artikkeli täällä

Ystävyyden ja perheen suhdetta valaisee sosiologi, tohtorikoulutettava Aino Luotonen artikkelissaan vuodelta 2016. Rajat ”annettujen” ja ”valittujen” suhteiden välillä ovat hämärtyneet ja ihmisillä on aiempaa suurempi tarve määritellä perheensä haluamallaan tavalla.

Lue artikkeli täällä

TUTUSTUTHAN MYÖSYHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME