Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Perhe- ja läheissuhteet: Digitaalisen kanssakäymisen vaikutus suhteisiin

Näyttökuva 2021-3-22 kello 16.56.30

Aistikokemusten merkitys sosiaalisissa suhteissa on korostunut uudella tavalla pandemia-aikana, kun ne ovat lähes hävinneet etäyhteydenpidon myötä. Suhteissa on nimittäin pitkälti kyse myös näkymättömistä ja vaikeasti kuvailtavista asioista, jotka luovat yhteenkuuluvuutta. Erilaiset digitaaliset apuvälineet määrittelevät uudelleen myös perheen sisäisiä suhteita.