Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Pelit, sukupuoli & somekohut

Abstract collage

Käynnissä on hiljainen vallankumous, joka muuttaa pelimaailmaa. Perinteisesti miesten alueena pidetty peliala on muuttumassa moninaisemmaksi, jonka seurauksena sosiaalisessa mediassa käydään ajoittain kärjistyvää keskustelua. 

Vuoden toisessa teemapaketissa käsitellään sukupuolta ja sukupuoliroolien haastamisesta seuranneita somekohuja. Miksi naishahmojen väkivaltaisuus on kammoksuttavampaa kuin miesten? Mitä tarkoittavat Gamergate ja callout-kulttuuri? 

Peli-teemaiset monitieteiset paketit pohjustavat 20.1.2022 järjestettävää Tieteiden yön tapahtumaa “RAHA-PELI-ILTA”.

AntroBlogi 

Videopelien hiljainen queer-vallankumous

“– peliskandaali on selkeä viesti siitä, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat pelien maailmassa erittäin ajankohtainen ja arka aihe. Stereotyyppisestä kuvauksesta eroavat esitystavat herättävät äärimmäisiä tunteita.”

Janeslaw Doelowskin teksti AntroBlogissa tarkastelee sukupuolen ja seksuaalisuuden esiintymistä erityisesti Last of Us -videopeleissä. 

Alusta! 

Poniveljet positiivisuuden puolesta

“– miehille suunnatut pelit ovat synkkiä ja verkkomaailma kyyninen. Toisaalta kaiken pitäisi olla hauskaa ja viihdyttävää, jotta siihen olisi miehenä lupa tarttua.” 

Meri Vainiomäki kirjoittaa Alusta! -julkaisussa sukupuoleen liittyvistä stereotypioista ja miten fanikulttuurit ovat mahdollistaneet niiden haastamisen. 

Etiikka.fi

Callout-kulttuuri ja yhteiskunnallinen osallistuminen

“Callouttaamisesta on kuitenkin tullut olennainen osa kaikenlaista digitaalisessa mediassa käytävää keskustelua. — Onko callout-kulttuuri kehittävää ja demokraattista vaikuttamista vai tuomitsevaa ja vahingollista valittamista?”

Ella Ossi syventyy Etiikka.fi -julkaisussa callout-kulttuuriin ja miten sitä käytetään sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen keinona.

Tutkitusti verkosto koostuu 21 yleistajuisesta tiedejulkaisusta: www.tutkitusti.fi