Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Opintojen tasavertaisuuden asialla – arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia

Opintojen tasavertaisuuden asialla – arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia

“Kriteerit puntarissa”

Arviointi herättää vilkasta keskustelua etenkin keväisin, kun peruskoulun ja lukion päättävät saavat todistuksensa. Arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia oppilaan ja opiskelijan tulevaisuuden kannalta. Se vaikuttaa käsityksiin itsestä oppijana ja auttaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja osaamista. Arvioinnin tehtävänä on myös kertoa saavutetusta osaamistasosta, ja se vaikuttaa jatko-opintoväylän valintaan. Perusopetuksen päättövaiheen arvosanoilla hakeudutaan toisen asteen opintoihin tai voidaan jopa jäädä opintojen ulkopuolelle. Ei siis ole samantekevää, miten päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuvat. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla taas on suuri merkitys korkeakouluopintoihin pääsyssä. Ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijalle voidaan antaa valintapisteitä tai hänet voidaan hyväksyä suoraan korkeakouluun.

Kriteerit puntarissa -teoksessa tarkastellaan kriteereihin perustuvaa arviointia perusopetuksen ja lukion näkökulmasta ja pohditaan kriteeriperustaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja sudenkuoppia. Kirja sopii kaikille oppimisen arvioinnista kiinnostuneille opettajille, koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, opettajankouluttajille ja tutkijoille sekä koulutuspolitiikasta päättäville.

Teoksen ovat toimittaneet Virpi Britschgi ja Juhani Rautopuro ja sen on kustantanut Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: